Izaberite stranicu

Studijski programi

Finansije i bankarstvo

Finansije i bankarstvo

(Osnovne strukovne studije)

Trgovina i međunarodno poslovanje

Trgovina i međunarodno poslovanje

(Osnovne strukovne studije)

Turizam i hotelijerstvo

Turizam i hotelijerstvo

(Osnovne strukovne studije)

Primenjena informatika

Primenjena informatika

(Osnovne strukovne studije)

Finansije i bankarstvo - DLS

Finansije i bankarstvo – DLS

(Osnovne strukovne studije)

Međunarodno poslovanje i finansije

Međunarodno poslovanje i finansije

(Master strukovne studije)

Aktuelnosti

KONKURS za upis u I godinu master strukovnih studija

KONKURS za upis u I godinu master strukovnih studija

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu organizuje upis u I godinu master strukovnih studija na smer Međunarodno poslovanje i finansije. Master strukovne studije traju 2 (dve) godine, 4 (četiri) semestra, u obimu od 120 ESPB. Lice koje završi studijski...

Studije na daljinu – DLS na smeru Finansije i bankarstvo

Studije na daljinu – DLS na smeru Finansije i bankarstvo

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu organizuje studije na daljinu (DLS) na smeru Finansije i bankarstvo. Studije na daljinu idealne su za zaposlene koji žele da studiraju i za studente koji imaju prebivalište van sedišta Škole u Novom Sadu. Prednosti...

STUDENTSKA SLUŽBA

 

Rad sa strankama: ponedeljak, sreda-petak 10-14 časova, utorak 10-18 časova

Telefon: 021/ 485-4026, 485-4029

e-mail:studentska@vps.ns.ac.rs

Žiro-račun Škole: 

Račun primaoca: 840 – 1752666 – 15

model: 97  poziv na broj: 10223101693811

ŠKOLA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA