Aktuelnosti

Obaveštenja

Lokacije

Studentska služba

Radno vreme: 07-18 h

Telefon: 021/485-4026, 485-4029

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

Žiro – račun Škole: 840 – 1752666 – 15
97 10223101693811