Izaberite stranicu

Rang liste po studijskim programima za upis u DRUGU godinu:

FINANSIJE I BANKARSTVO

TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

PRIMENJENA INFORMATIKA

PREDUZETNIŠTVO

Rang liste po studijskim programima za upis u TREĆU godinu:

FINANSIJSKO POSLOVAWE I RAČUNOVODSTVO

TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

PRIMENJENA INFORMATIKA

PREDUZETNIČKI BIZNIS

O B A V E Š T E NJ E o upisu na budžet u drugu i treću godinu studija školske 2018/19. godine

Studenti koji imaju ostvarenih minimum 48 ESPB i koji su iznad crte, upisuju se na budžet

Studenti koji su ostvarili pravo na upis u drugu i treću godinu, školske 2018/19. godinu u statusu budžeta, upisuju se

  1. i 22. oktobra 2018. godine od 8.00-15.00 časova

Dokumentacija potrebna za upis:

  • ŠV obrazac i prijavni list za upis (uzeti u skriptarnici Škole)
  • Indeks
  • Uplata 3.000,00 dinara za studentski fond, materijalne troškove i osiguranje, na žiro-račun Škole (original uplatnicu doneti prilikom upisa).
  • Za samofinansirajuće studente uplata prve rate u iznosu od 6.000,00 dinara