Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 06.03.2019.godine

 

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD 06.03.2019.- 13.03.2019. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 06.03.2019. do 13.03.2019.godine specijalistički rad:

 

1.Brus-Vidaković Marija, br.indeksa 2017/120004 – studijski program-Menadžment

Prijavila je temu kod Vlaović-Begović mr Sanje

Naziv teme: „Forenzička revizija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Vlaović-Begović mr Sanja, mentor
  2. Đorđević dr Slaviša, član
  3.  Živkov dr Dejan, član