Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 13.04.2021.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  13.04. DO 20.04.2021. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 13.04.2021. do 20.04.2021. godine master rad:

 

  1. Ivana Bohuš, broj indeksa 2017/200010 – studijski program – Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu pod nazivom:

„Uticaj onlajn marketinga i društvenih mreža na promociju i prodaju proizvoda i

usluga   kompanije „PETROLAND DOO“ Bački Petrovac“

 

Izveštaj sačinila komisija:

 

  1. dr Dragoljub Jovičić, predsednik Komisije
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3.  dr Slaviša Đukanović, mentor