Izaberite stranicu

Kolokvijum iz predmeta Ekonomija Evropske unije na osnovnim strukvonim studijama za studente aktuelne generacije smera TR, biće održan putem Moodle platforme u ponedeljak 10. maja sa početkom u 18h. Oblasti koje je potrebno pripremiti za kolokvijum su sledeće: Nastanak i razvoj EU, Proširivanje EU, Odnosi EU i Republike Srbije, Institucije EU 1, Institucije EU 2 i Politički sistem EU.