Izaberite stranicu

Kolokvijum iz Investiranja u HoV je postavljen, i on će se održati elektronski, preko moodl-a. Na kolokvijumu će biti 20 pitanja, od toga 6 pitanja u formi tačno/netačno, 5 pitanja višestruki izbor i 9 pitanja dopuna praznog polja. Mole se studenti da kada budu polagali kolokvijum pristupe polaganju u tačno 19h, jer je vreme za izradu ograničeno i iznosi 20 minuta.