Izaberite stranicu

Poštovani studenti,

Kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta za redovne studente održaće se 23.12.2020. godine od 20:00 preko Moodle platforme. Kolokvijum će biti dostupan od 20:00 do 20:40 a za izradu kolokvijuma imate 20 minuta na raspolaganju.

Molim Vas da vodite računa o sledećem: samo jednom možete pristupiti kolokvijumu, odnosno ukoliko izađete iz kolokvijuma ne možete ponovo da se vratite na njegovo rešavanje. Takođe, vodite računa da izbegnete probleme prilikom korišćenja Moodle platforme, i da kako je u uputstvu navedeno, platformi pristupate iz nekog od pregledača (Chrome, Firefox, Opera…) koristeći link dls.vps.ns.ac.rs.

S poštovanjem,

dr Ivana Jošanov-Vrgović