Izaberite stranicu

Drage kolege, drugi kolokvijum iz Ekološkog menadžmenta biće održan u četvrtak, 22. aprila 2021. u 20 sati, elektronski, putem Moodle platforme, u okviru Lekcije 11. Pitanja na kolokvijumu biće iz Predavanja 7, 8, 9 i 10.

Kolokvijum će biti otvoren od 20 sati do 20 sati i 15 minuta. Vreme za izradu kolokvijuma iznosi 10 minuta. Srdačan podzrav.