Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti, koji u tekućem semestru slušaju predmet kod prof. dr Branke Maksimović da će se kolokvijum iz predmeta Marketing održati 10. decembra 2020. godine, preko platforme Moodle.
Kolokvijum će biti dostupan u okviru LEKCIJE 10.
Kolokvijum se OTVARA u 9:00, a ZATVARA u 9:30 časova.
Kolokvijum ima 30 pitanja.

Prof. dr Branka Maksimović
Asistent Dragana Gašević