Izaberite stranicu

Studenti prve godine redovnih studija: Dešić Branislav, Dukić Sanja, Faćol Anđela, Grahovac Marko, Ilijin Stanislava, Jovanović Olivera, Kovačević Jovana, Lelea Glorija, Ljubinac Nikola, Lozić Tamara, Karović Bojana, Martić Tamara, Prelević Stefana, Vranjo Višnja i Đujić Vedrana, umesto klasičnog polaganja ispita, imaju priliku da napišu Ispitni rad od 15 do 20 stranica na slobodno izabranu temu iz oblasti Ekološkog menadžmenta.

Iako su oslobođeni klasičnog polaganja, gore pomenuti studenti moraju prijaviti ispit, kako bi se njihova imena našla na Ispitnom zapisniku za junski rok.

Napisan i odštampan rad bi trebalo da odbrane (prepričaju) na konsultacijama profesora, tokom dva naredna četvrtka (9. ili 16. juna) od 13 do 15 sati, kabinet 3, na Limanu. Na odbranu rada poneti Indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Slaviša Đukanović