Izaberite stranicu

Svim studentima, koji su na pitanje 7 odgovorili sa: „Nisu“ i na pitanje 8 sa: „Ne mogu“ (umesto sa: „Ne“, kako je platforma prepoznavala), priznao sam te bodove

Nekolicini studenata, koji su na pitanje 8 odgovorili sa  „Nisu“, odgovor sam, zbog nelogičnog izraza, uvažio kao netačan i nisam priznao bod.

Osvojenii bodovi su upisani u Eksel tabelu uspeha koju je sastavila asistentkinja Vesna Futo Vugdelija. Srdačan pozdrav!