Izaberite stranicu

 

Prvi kolokvijum iz Ekonomike turizma za studente koji slušaju predavanja u tekućem semestru biće održan u četvrtak 16.12. 2021. godine u učionici 16 prema sledećem rasporedu:

Studenti čija prezimena počinju od A-M (prema azbučnom redosledu) u 10 časova;

Studenti čija prezimena počinju slovima od N-Š (prema azbučnom redosledu) u 10:45 časova.