Izaberite stranicu

Napomena svi kolokvijumi i ispiti održavaju se u utorak, 15.06. od 9 časova u Kralja Petra.

KOLOKVIJUMI:

STUDENTI ZA OSNOVE MENADŽMENTA – Učionica 14 KP 9 časova

 1. Stepanović Marina
 2. Đukić Tamara

STUDENTI ZA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA – Učionica 14 KP 9 časova

 1. Nikolić Nikolina
 2. Vlahović Milica
 3. Jokić Tamara
 4. Jocovič Olja

STUDENTI ZA ORGANIZACIONO PONAŠANJE – Učionica 14 KP 9 časova

 1. Talirović Ljubica
 2. Milivojević Suzana
 3. Lazić Teodora
 4. Janković Stojan

ISPITI

OSNOVI MENADŽMENTA DLS – Učionica 14 KP 9 časova

 1. 2020/005010 Milivojev        Nikoleta

OSNOVI MENADŽMENTA – Učionica 14 KP 9 časova

 1. 2019/000079 Bajić   Sava
 2. 2020/002059 Gnjatić            Neda
 3. 2020/002100 Grbić   Isidora
 4. 2020/002062 Đogo   Aleksa
 5. 2020/000068 Đukić  Tamara
 6. 2020/001048 Janković          Dragan
 7. 2020/001075 Komnenić       Aleksandar
 8. 2020/001059 Maširević        Nikola
 9. 2020/002013 Novaković      Tin
 10. 2020/000065 Pajić    Andrea
 11. 2020/000049 Popović           Ivana
 12. 2020/001049 Pupavac          Nikola
 13. 2020/002096 Radukić           Milica
 14. 2020/002087 Rodić  Anđela
 15. 2020/002035 Savić   Isidora
 16. 2020/001021 Tešić   Marija
 17. 2020/000078 Škrbić  Jelena

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA – Amfiteatar KP 9 časova

 1. 2017/001024 Veličković      Jelena
 2. 2018/003007 Vlahović         Milica
 3. 2018/001028 Krivošija         Aleksandra
 4. 2018/001047 Nikolić            Nikolina
 5. 2020/001089 Nikolić            Rade
 6. 2018/001037 Odžin  Aleksandar
 7. 2017/001048 Ćeran  Vanja
 8. 2017/001078 Štula    Tanja

ORGANIZACIONO PONAŠANJE – Amfiteatar KP 9 časova

 1. 2019/200027 Bjegović         Vanja
 2. 2019/200021 Erdevički        Ivana
 3. 2019/200006 Isailović          Kristina
 4. 2019/200033 Marić  Biljana
 5. 2019/200013 Matlak Ivana
 6. 2019/200003 Mihajlović      Emilija
 7. 2019/200029 Nožica Nevena
 8. 2019/200008 Papović           Branislava
 9. 2019/200025 Raca    Milica
 10. 2019/200002 Sekulić            Branka
 11. 2019/200026 Tovitović        Marija
 12. 2019/200011 Tošić   Nikolina
 13. 2019/200010 Ćoso    Milena
 14. 2019/200016 Cvijetić           Vesna
 15. 2019/200020 Šamu   Edita