Izaberite stranicu

Redovan kolokvijum iz predmeta Menadžment događaja održaće se u četvrtak, 29.04.2021. godine u 12h putem Moodle platforme. Kolokvijum će biti dostupan u okviru teme 9.