Izaberite stranicu

U tabeli ispod su rezultati ispita i kolokvijuma za PSPJ2.

Ukoliko imate preko 21 bod na pismenom imate pravo da izađete na usmeni. Ako imate manje od 21 bod morate ponovo na pismeni deo ispita.

Ukoliko se ne pojavite na usmenom smatraće se da ste zadovoljni ocenom koja je u tabeli i ta ocena se unosi u zapisnik.

Usmeni će se održati u četvrtak 16.06.2022. godine u 11 časova u kabinetu 27 kod profesorke Bikicki.

Za usmeni pripremite pitanja iz knjige i tekstove iz priručnika. Nije dovoljno da govorite svojim rečima već morate koristiti vokabular koji je pređen na predavanjima.

Obavezno otvorite tabelu na kompjuteru da vidite ukoliko ima komentara uz vaše ocene. Crvenim je označeno ako morate na usmeni za ocenu 6 ili morate ponovo na pismeni.

Kolege iz prethodnih generacija moraju da otvore odgovarajući sheet.

PSPJ 2

Ukoliko nemate dovoljno predispitnih imate 2 opcije – da ponovo radite kolokvijum ili da dođete na konsultacije kod Tamare Verežan i pripremite  3 lekcije i ispričate vokabular i kolokacije koji ste naučili iz te lekcije. (Lekcije su iz knjige ili priručnika).