Izaberite stranicu

Maksimalan broj bodova je 30.

1. Aćanski Jelena 2021/000089 20 bod.
2. Bartok Ines 2021/001022 19 bod.
3. Beštić Milena 2021/000077 13 bod.
4. Bojanić Bojana 2021/004006 30 bod.
5. Božić Goran 2021/004018 16 bod.
6. Božović Dragana 2021/004010 8 bod.
7. Danjiček Natalija 2021/000013 20 bod.
8. Faćol Anđela 2021/001055 23 bod.
9. Gmail Jasmina 2021/002071 17 bod.
10. Grujić Anastasija 2021/002049 26 bod.
11. Jovanić Andrea 2021/000015 23 bod.
12. Jovanović Olivera 2021/001070 8 bod.
13. Kolek Nedeljka 2021/000014 23 bod.
14. Miljkov Željana 2021/002051 25 bod.
15. Rastović Kristina 2021/002038 26 bod.
16. Ristić Stoja 2021/001043 22 bod.
17. Savić Sara 2021/000018 28 bod.
18. Stambolija Isidora 2021/001042 26 bod.
19. Stojanović Milan 2021/000079 26 bod.
20. Šaula Aleksandra 2021/000021 25 bod.
21. Škorić Tamara 2021/002054 15 bod.
22. Talirović Tamara 2021/000065 19 bod.
23. Zagorac Tijana 2021/000082 21 bod.