Uvod u mobilnost

Šta je mobilnost studenata?

Mobilnost studenata je pohađanje dela studijskog programa u visokoškolskoj ustanovi koja se nalazi u inostranstvu. U programima mobilnosti mogu da učestvuju studenti osnovnih i postdiplomskih studija.

Zašto učestvovati u programima mobilnosti studenata?

Studenti koji su učestvovali u programima mobilnosti, ostvaruju određene prednosti u odnosu na ostale studente. Oni imaju priliku da upoznaju ljude iz različitih kultura, usavrše znanje stranih jezika, steknu nova iskustva, i što je najvažnije, da povećaju mogućnost zapošljavanja u zemlji i inostranstvu. Dakle, učesnici programa mobilnosti stiču brojne komparativne prednosti koje su priznate od strane uspešnih kompanija.

O mobilnosti osoblja

Naša institucija aktivno podržava mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, trudeći se da je uskladi sa potrebama profesionalnog razvoja i dugoročnom strategijom razvoja Škole. Strategija mobilnosti podstiče mobilnost osoblja i ukazuje na njen rastući značaj. Posebna pažnja se pridaje poboljšanju kvaliteta i internacionalizaciji nastavnog i istraživačkog rada, zatim poboljšanju kvaliteta školskih, administrativnih i upravljačkih aktivnosti, kao i podsticanju dolazeće mobilnosti akademskog osoblja. Pored informacija koje se redovno ažuriraju na web stranici Škole, članovi Kancelarije za međunarodnu saradnju redovno obaveštavaju nastavno i nenastavno osoblje o mogućnostima za ostvarivanje mobilnosti. Članovi kolektiva imaju mogućnost da apliciraju za dobijanje Erasmus stipendija za mobilnost nastavnog osoblja, kao i za Erasmus stipendije za obuku osoblja. Procesom apliciranja upravlja Erasmus koordinator za mobilnost, koji vodi računa o tome da stipendije budu odobrene u skladu sa pravilima i propisima Erasmus programa. Takođe, koordinator za mobilnost pruža kandidatima i ostale vidove podrške, ako sto su kulturna i jezička priprema i davanje drugih saveta koji se tiču uspešnog i efikasnog ostvarivanja mobilnosti. U cilju pružanja sveobuhvatne podrške, Kancelarija za međunarodnu saradnju se stara o uspostavljanju redovne komunikacije između koordinatora za mobilnost, institucije primaoca i kandidata. Tokom trajanja mobilnosti, za odsutne članove kolektiva se obezbeđuje adekvatna zamena. Ostvarivanje međunarodne saradnje se smatra veoma značajnim i predstavlja jedan od kriterijuma za samovrednovanje institucije. Učestvovanje osoblja u programima mobilnosti podiže kvalitet akademskih i administrativnih resursa institucije. Takođe, učestvovanje u programima mobilnosti se smatra važnim segmentom ličnog usavršavanja i kao takvo je prepoznatljivo u evaluaciji ličnih performansi članova koletiva. Stoga Kancelarija za međunarodnu saradnju organizuje radionice u okviru kojih učesnici u programima mobilnosti prenose svoja iskustva ostalim članovima kolektiva, u cilju prenošenja stručnih znanja i iskustava stečenih tokom perioda trajanja mobilnosti.