Akreditacija novog studijskog programa PRIMENJENA INFORMATIKA

Akreditacija novog studijskog programa PRIMENJENA INFORMATIKA Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad dobila je od Akreditacione komisije Uverenje o akreditaciji novog studijskog programa na osnovnim strukovnim studijama PRIMENJENA INFORMATIKA.  Na ovaj studijski program biće upisano 80 studenata. U nastavku možete pogledati strukturu studijskog programa.

Sva pitanja možete postaviti putem mail-a: pomocnik@vps.ns.ac.rs ili putem telefona: 021 485 4013