VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Na osnovu Odluke Saveta Škole, broj:1-530/5, od 04.06.2015. godine , objavljuje se cenovnik usluga za školsku 2015/2016. godinu za osnovne i specijalističke strukovne studije, koji možete preuzeti ovde.

 

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Na osnovu Odluke Saveta Škole, broj:1-733/3, od 15.06.2017. godine , objavljuje se cenovnik usluga za školsku 2017/2018. godinu za osnovne i specijalističke strukovne studije, koji možete preuzeti ovde.

 

Cenovnik usluga za master strukovne studije možete preuzeti ovde

Za sve stavke koje nisu navedene u cenovniku za Master strukovne studije, primenjuje se cenovnik usluga za školsku 2017/18. godinu za Osnovne strukovne studije.