ČLANOVI STUDENTSKOG PARLAMENTA ZA MANDAT ŠKOLSKE 2016/2017 GOD

Predsednik Studentskog parlamenta:

Sandra Čubrilović 2016/100015

 

Zamenik predsednika Studentskog parlamenta:

Sintija Vagner  2013/000003

 

Članovi Saveta Škole:

Maja Crvenković  2016/100009

Sandra Čubrilović  2016/100015

Duška Milanović  2015/002018

 

Članovi NastavnovećŠkole:

Sintija Vagner  2013/000003

Marija Rošulj  2014/000045

Katarina Duroška  2014/000059

Igor Milanović  2016/120003

Njegoš Labović  2012/001166

Slađana Kostić  2015/100015

Jovica Švonja  2015/100001

Aleksandar Trajković  2014/003008

Isidora Ćenanović 2014/000091

Aleksandra Ćenanović  2014/000092

Nina Petrović  2014/000081

Ivan Popov 2014/003016

Darko Vasojević  2016/000013

Luka Zubić  2014/003050

 

Članovi Izvršnog odbora Studentskog parlamenta:

Marija Rošulj 2014/000045 - predsednik Izvršnog odbora

Aleksandar Trajković 2014/003008 - zamenik predsednika Izvršnog odbora

Nina Petrović 2014/000081 - član 
Slađana Kostić 2015/100015 - član 
Luka Zubić 2014/003050 - član 
 
Nadzorni organ Studentskog parlamenta:

Igor Milanović 2016/120003 - član

Njegoš Labović 2012/001166 - član


 

Sekretar Studentskog parlamenta:

Marija Rošulj  2014/000045

 

Komisija za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje:

Sintija Vagner  2013/000003

 

Komisijza specijalističke studije:

Igor Milanović  2016/120003

 

Disciplinskkomisija:

Katarina Duroška  2014/000059

 

Komisijza nastavu:

Isidora Ćenanović  2014/000091