DRUGI UPISNI ROK ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAU NOVOM SADU

 

VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD,

tel. 021/485-4056, 450-101, 450-103,

faks. 021/6350-367

sajt: www.vps.ns.ac.rs

e-mail: info@vps.ns.ac.rs

 

 

U drugom upisnom roku za školsku 2017/18. godinu, preostalo je 330 slobodnih mesta za upis budžetskih i samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.

 

Broj preostalih  slobodnih mesta u statusu budžetskih i samofinansirajućih studenata po studijskim programima:

 

Studijski program

Budžet

Samof.

Ukupno

1.Finansije i bankarstvo

0

55

55

2.Trgovina i međunarodno poslovanje

17

92

109

3.Turizam i hotelijerstvo

0

49

49

4.Preduzetništvo

0

54

54

5.Primenjena informatika

11

52

63

U k u p n o :

28

302

330

 

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.

 

DRUGI KONKURSNI ROK

Podnošenje prijavana konkurs je 04. i 05.septembra 2017.godine, od 8.00do 14.00časova. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 05. septembra 2017.godine. Prijemni ispit se polaže 06.septembra 2017.godine. Privremena rang-lista će biti objavljena 07. septembra 2017. godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavljena 11.  septembra 2017. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se11. i 12. septembra 2017.godine od 8.00do 14.00časova.

 

VISINA ŠKOLARINE

-          Za domaće državljane iznosi 60.000,00 dinara ;

-          Za strane državljane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.