STUDIJSKI PROGRAM: Finansije i bankarstvo 2017

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

ОО01фб

Основи економије

I

3+2

7

2.

СТ01фб

Основи менаџмента

I

2+2

6

3.

СТ03фб

Пословно право

I

2+2

6

4.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)

I

2+2

5

 

СТ02Ефб

Први страни пословни језик 1 Енглески

     
 

СТ02Нфб

Први страни пословни језик 1 Немачки

     
 

СТ02Рфб

Први страни пословни језик 1 Руски

     
 

СТ02Ффб

Први страни пословни језик 1 Француски

     

5.

 

Изборна корпа I (Изборни предмет I)

I

2+2

5

 

ОО03фб

Психологија

     
 

ОО02фб

Социологија

     

6.

СТ04фб

Основи организације

II

2+2

6

7.

СТ05фб

Рачуноводство

II

3+2

7

8.

ОО05фб

Национална економија

II

2+2

6

9.

ОО04фб

Математика

II

2+2

6

10.

 

Изборна корпа II (Изборни предмет II)

II

2+2

6

 

СА02фб

        Еколошки менаџмент

     
 

СА01фб

Агроекономија

     

Укупно часова активне наставе  

22+20

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ДРУГА ГОДИНА

1.

СА04фб

Пословна статистика

III

3+2

7

2.

СА03фб

Примена информационих технологија

III

3+2

7

3.

СТ06фб

Увод у финансије

III

2+2

7

4.

СА05фб

Финансијска тржишта и институције

III

2+2

6

5.

 

Изборна корпа III (Изборни предмет III)

III

2+2

6

 

СТ07фб

Корпоративно управљање

     
 

СТ33фб

Економика предузећа

     

6.

СА44фб

Основи ревизије

IV

2+2

6

7.

СТ10фб

Банкарство

IV

3+2

6

8.

 

Изборнакорпа (Првистранипословнијезик 2)

IV

2+2

5

 

СТ09Ефб

Први страни пословни језик 2 Енглески

     
 

СТ09Нфб

Први страни пословни језик 2 Немачки

     
 

СТ09Рфб

Први страни пословни језик 2 Руски

     
 

СТ09Ффб

Први страни пословни језик 2 Француски

     

9.

СТ35фб

Управљање инвестицијама

IV

2+2

6

10

СА06фб

Стручна пракса I

IV

0+0+5

4

Укупно часова активне наставе

22+18(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

СА07фб

Пословна анализа

V

3+3

7

2.

СТ24фб

Међународне финансије

V

3+2

6

3.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 3)

V

2+2

5

 

СТ13Ефб

Први страни пословни језик 3 Енглески

     
 

СТ13Нфб

Први страни пословни језик 3 Немачки

     
 

СТ13Рфб

Први страни пословни језик 3 Руски

     
 

СТ13Ффб

Први страни пословни језик 3 Француски

     

4.

СА42фб

Међународно банкарство

VI

3+2

6

5.

 

Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)

VI

3+2

6

 

СТ19фб

Финансијска стратегија и планирање пореза

     
 

СТ20фб

Јавне финансије

     
 

СТ31фб

Инвестиционо банкарство

     

6.

СА14фб

Финансијске берзе

VI

3+3

7

7.

СА43фб

Пословне финансије

VI

2+2

5

8.

СА13фб

Стручна пракса II

VI

0+0+5

4

9.

 

Изборна корпа V (Изборни предмет V)

 

3+2

6

 

СА47фб

Предузетничке финансије

     
 

СА51фб

Финансијска и актуарска математика

     

10.

СА15фб

Завршни рад

VI

 

8

Укупно часова активне наставе

22+18(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60