Konsultacije

Nastavnik Dan Vreme Mesto
Bešlić Dragana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 28
Bešlić Ivana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 28
Bikicki dr Nataša Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 27
Boškov dr Veronika Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 41
Bošković dr Tatjana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 3
Bugar Denis Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 34
Ćuzović dr Đorđe Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Dragosavac Miloš Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Drinić Dragana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Đorđević Ana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 3
Đorđević dr Slaviša Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 31
Đukanović dr Slaviša Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 3
Đuričić Jovana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Đurić dr Dejan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 34
Đurić Kuzmanović dr Tatjana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 44
Ercegovac Dajana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 13
Filipović dr Luka U vreme ispita Kabinet 13
Francuz Milica Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 13
Gajić dr Tamara Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 4
Gašević Dragana Kabinet 18
Glušac Danijela Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Ilić Pupovac mr Maja Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 2
Imbronjev Milka Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 31
Jakšić Radojka Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 33
Janković dr Dragica U vreme ispita Kabinet 5
Japundžić mr Miloš Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 13
Jočić mr Dragan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 7
Jošanov dr Borislav Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 29
Jovičić dr Dragoljub Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 37
Jović dr Ljiljana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 12
Jovin mr Slobodanka Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 13
Kisin Nina Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Klašnja Milićević dr Aleksandra Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 2
Knežević mr Borisav U vreme ispita Kabinet 13
Kočić Vugdelija Vesna Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 32
Komnenić dr Biserka Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 14
Kovačević Berleković mr Bojana Kabinet 4
Krneta Nikolina Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Lemajić Maja Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 16
Ljubojević dr Čedomir U vreme ispita Kabinet 45
Ljubojević dr Gordana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 45
Lončar mr Sanja Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 13
Madžar dr Lidija Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 6
Maksimović dr Branka Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 5
Marić Rajko Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 5
Marošan dr Zoran Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 29
Martinović Barbul Ivana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 27
Mihajlović mr Mila Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 30
Mijatović dr Milorad Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 15
Milić Dragana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 3
Mirović mr Vera Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 2
Momčilović Mirela Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 30
Mrkša dr Milutin Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 4
Ničić dr Milica Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 36
Njegić mr Jovan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 42
Obradović Jelena Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 12
Papić Blagojević mr Nataša Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 42
Paunović dr Branka Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 41
Pavkov Ivan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 16
Pavlović dr Novica Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 35
Pavlović dr Zoran Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 15
Peković mr Drinka Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 28
Pivašević Jelena Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 12
Račić dr Željko Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 16
Ratković Njegovan dr Biljana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 31
Roganović Milijana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 16
Salai mr Leonard Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 25
Samardžić dr Ilija U vreme ispita Kabinet 13
Savić dr Ninoslava Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 43
Sredojević Dejan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 12
Stankov Biljana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 16
Stanković Milica Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Stojković dr Radivoje Petak 16:00-18:00 Kabinet 16
Šolak dr Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 38
Tomašević Stevan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Tomić dr Dragica Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 5
Tomić dr Radovan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 6
Vesin mr Boban Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 2
Vlaović Begović mr Sanja Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 12
Vranješ Marija Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Vujko dr Aleksandra Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 4
Vukadinović dr Maja Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 13
Vukašinović dr Jovan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 17
Vuković mr Marija Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 14
Vuksanović dr Gordana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 7
Zorica Samardžić Ivana Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 18
Živkov Dejan Ponedeljak 16:00-18:00 Kabinet 13