Kontakt

Sandra Čubrilović, predsednik Studentskog parlamenta

 

Za pitanja u vezi studiranja i nastave, obratiti se studentskoj službi ili pomoćniku direktora na e-mail: pomocnik@vps.ns.ac.rs