Lokacije škole

Visoka poslovna škola strukovnih studija ima poslovni prostor na dve lokacije:
1. Novi Sad, ulica Vladimira Perića - Valtera, 4, Liman I, u krugu Univerziteta u Novom Sadu
2. Bulevar kralja Petra I, 38 / III sprat

Adresa sedišta škole: Novi Sad,ulica Vladimira Perića - Valtera, 4 (univerzitetski kampus)
Telefon - centrala 021/485-4000
Autobuske linije 4, 8, 9 i 11

 

Adresa: Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 38 / III sprat
Telefon: 021/444-973
Autobuske linije: 3, 4, 7, 8