Master strukovne studije - Međunarodno poslovanje i finansije

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип предмета

Статус предмета

Активна настава

СИР

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

ПРВА ГОДИНА

1.

СТ01мпф

Економика Европске уније

I

СТ

О

3

3

 

 

8

2.

СТ02мпф

Пословни енглески језик

I

СТ

О

3

3

 

 

8

3.

 

Изборна корпа I(Изборнипредмет I)

I

 

 

3

2

 

 

6

 

СТ07мпф

   Управљање породичним пословањем

 

СТ

И

 

 

 

 

 
 

СТ08мпф

   Конкурентност предузећа и привреде

 

СТ

И

 

 

 

 

 

4.

СА01мпф

Економика међународних интеграција

I

СА

О

3

3

 

 

8

5.

СА02мпф

Банкарско пословање

II

СА

О

3

3

 

 

7

6.

СА03мпф

Инвестирање у хартије од вредности

II

СА

О

3

2

 

 

6

7.

СА15мпф

Управљање финансијским ризицима

II

СА

О

3

3

 

 

7

8.

 

Изборна корпа II (Изборнипредмет II)

II

 

 

3

2

 

 

6

 

СA08мпф

   Пословне стратегије

 

СА

И

 

 

 

 

 

СА09мпф

   Пројектни менаџмент

 

СА

И

 

 

 

 

 

9.

СА04мпф

Стручна пракса 1

 

СА

О

 

 

6

 

4

Укупно часова активне наставенедељнои ЕСПБна години:

24

21

 

 

60

Укупно часова активне наставе на години

675 (360+315)

 

 

ДРУГА ГОДИНА

10.

ОО01мпф

Методологија истраживачког рада

III

ОО

О

3

3

 

 

7

11.

СТ04мпф

Менаџмент у спољној трговини

III

СТ

О

4

4

 

 

8

12.

СТ05мпф

Глобализација

III

СТ

О

4

4

 

 

8

13.

 

Изборнакорпа III (Изборнипредмет III)

III

 

 

3

3

 

 

7

 

СА11мпф

    Примена статистичких модела у пословању

 

СА

И

 

 

 

 

 

 

СА12мпф

    Међународна пореска политика

 

СА

И

 

 

 

 

 

14.

СА05мпф

Стручна пракса 2

IV

СА

О

 

 

6

 

4

15.

СТ06мпф

Међународно пословно финансирање

IV

СТ

О

3

3

 

 

7

16.

 

Изборнакорпа IV (Изборнипредмет IV)

IV

 

 

3

3

 

 

7

 

СА13мпф

    Корпоративне финансије

 

СА

И

 

 

 

 

 

 

СА14мпф

    Организационо понашање

 

СА

И

 

 

 

 

 

17.

СА06мпф

Израда завршног мастер рада

IV

СА

О

 

 

 

16

2

18.

СА07мпф

Завршни мастер рад

IV

СА

О

 

 

 

 

10

 Укупно часова активне наставенедељнои ЕСПБна години:

20

20

 

 

60

Укупно часова активне наставе на години

600 (300+300)

 

 

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

1275 (660+615)

 

120