Sredojević Dejan
Master inženjer elektrotehnike i računarstva
Asistent
Biografija
Kabinet 15
Tel. 021/485-4009
E-mail: dsredojevic.vps@gmail.com
Povereni predmeti
Digitalni marketing (bol.12)
Materijal za predmet :
OEP
Elektronski sistemi plaćanja (bol.12)
Materijal za predmet :
II kolokvijum rezultati
Predavanje 6
Predavanje 7
Predavanje 8
Predavanje 9
Predavanje 10
Uputstvo za izradu seminarskog rada
Plan rada i vežbe
Informacioni sistemi (bol 16)
Materijal za predmet :
Access vežbe
Access - Normalizacija podataka
Access - Video tutorijali
Excel 1
Excel 2
Plan i program rada
Polaganje ispita
Predavanja - slajdovi 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Poeni studenata
Download Visual Paradigm 14.0
Vežbe - Dijagram klasa2
Vežbe - Dijagram slučajeva korišćenja2
Vežbe - Dijagram klasa1
Vežbe - Dijagram klasa
Vežbe - Dijagram slučajeva korišćenja1
Vežbe - Dijagram slučajeva korišćenja
Dijagrami slučajeva korišćenja
Dijagrami slučajeva korišćenja teorija i primeri
Dijagrami klasa teorija i primeri
UML teorija2
UML teorija1
UML teorija
UML osnove
Informacioni sistemi u turizmu (bol.12)
Materijal za predmet :
Uputstvo za instalaciju XAMPP-a i Wordpress-a
Video tutorijal za izradu sajta u Wordpressu
Video tutorijal za izradu sajta u Wordpressu 2
Internet tehnologije u poslovanju (bol.12)
Materijal za predmet :
Video tutorijal za izradu sajta u Wordpressu
Uputstvo za instalaciju XAMPP-a i Wordpress-a
WordPress install
XAMPP install
Plan i program rada
Multimedijalni sistemi (bol.16)
Materijal za predmet :
Rezultati
Rezultati prvog kolokvijuma
HTML zadatak
Plan i program rada za školsku 2017/18. godinu
Pitanja za I i II kolokvijum
HTML osnove
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Materijal za predmet :
Plan i program rada za školsku 2017/18. godinu
Plan rada
Uputstvo za izradu seminarskog rada iz PIT
Seminarski rad iz PIT - primer Word
Seminarski rad iz PIT - primer PowerPoint
Seminarski rad iz PIT - primer Excel
Primena internet tehnologija (bolonja)
Materijal za predmet :
Predavanje 1 (kolokvijum)
Predavanje 2 (kolokvijum)
Predavanje 3 (kolokvijum)
Predavanje 4 (kolokvijum)
Predavanje 5 (kolokvijum)
Predavanje 6 (ispit)
Predavanje 7 (ispit)
Predavanje 8 (ispit)
Predavanje 9 (ispit)
Predavanje 10 (ispit)
Primenjeno programiranje (bolonja)
Materijal za predmet :
Vežba 10
Vežba 9
Vežba 8
Vežba 7
Vežba 6
Vežba 5
Vežba 4
Vežba 3
Vežba 2
Vežba 1
Kreiranje Java aplikacije
Programski jezici i
Programski jezici ii
Projektovanje algoritama (bol 16)
Materijal za predmet :
Rezultati prvog i drugog kolokvijuma
Vežba 4
Vežba 4
Plan i program rada za školsku 2017/18. godinu
O predmetu
Vežba 1
Vežba 2
Vežba 3
Vežba 5
Vežba 6
10 Funkcije 2
09 Funkcije
08 Nizovi sortiranje i pretrazivanje
07 Znakovni nizovi
06 Nizovi
05 Pokazivaci
04 Naredbe ponavljanja
03 Operatori i kontrola toka
02 Tipovi podataka
01 Uvodno predavanje
Knjiga - Uvod u algoritme i strukture podataka
Projektovanje veb aplikacija
Sistemi za upravljanje bazama podataka
Softverski inženjering
Strukture podataka i algoritmi (bol 16)
Materijal za predmet :
Bodovi studenata
Stabla
Binarna stabla pretrage
Stek, Red, Lista, Vektor
Rezultati prvog kolokvijuma
Covek
Video snimci C++
C++ za početnike
Vežba 2
Plan rada i vežba 1
Plan i program rada
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Materijal za predmet :
Literatura
Uvod u programiranje (bol 16)
Materijal za predmet :
Vežbe 2 - dodatni zadaci
Vežbe 2 - zadaci
Vežbe 2 - kontrola toka
Vežbe 1 - dodatni zadaci
Vežbe 1 - zadaci
Vežbe 1 - tipovi, operatori
Vežbe 1 - prilog
Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita
Plan i program rada 2017/2018
Obaveštenja za studente
07.02.2018
PROJEKTOVANJE ALGORITAMA - USMENI ISPIT
Usmeni ispit iz predmeta Projektovanje algoritama kod profesora Vlade Krunića održaće se u ponedeljak, 19. februara u 10:00 časova.

 

07.09.2017
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA 7.9.2017.
Primena internet tehnologija
1. Stojšić Ljiljana 103/11TH, ocena 7

Strukture podataka i algoritmi - I kolokvijum
1. Šiljegović Ilić Minja - 16 poena
2. Janičić Nemanja - 15 poena

Strukture podataka i algoritmi - II kolokvijum
1. Vasić Aleksa - 11
2. Dudaš Julijan - 12
3. Ergarac Nikola - 11
4. Hajnal Boško - 11

 

23.06.2017
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRžANIH 23.06.2017. GODINE
Strukture podataka i algoritmi - ispit:
1. Vukašin Kosanović - ocena 10
2. Cvijanović Aleksandra - ocena 10
3. Petković Kristijan - ocena 10
4. Ilić Milenko - 8

Strukture podataka i algoritmi - kolokvijum I:
1. Despić Tijana 2016/004007 - 19 poena
2. Dudaš Julijan 2016/004016 - 17 poena
3. Mitković Tamara 2016/004014 - 15 poena
4. Ergarac Nikola 2016/004013 - 13 poena
5. Balać Nemanja 2016/004012 - 13 poena
6. Hajnal Boško 2016/004004 - 12 poena
7. Trifković Borislava 2016/004024 - 12 poena
8. Atanacković Stefan 2016/004005 - 11 poena
9. Vasić Aleksa 2016/004019 - 11 poena
10. Smiljković Filip2016/004023 - 5 poena (nije položio)

Strukture podataka i algoritmi - kolokvijum II:
1. Trifković Borislava 2016/004024 - 12 poena
2. Balać Nemanja 2016/004012 - 12 poena
3. Atanacković Stefan 2016/004005 - 11 poena

Projektovanje algoritama - kolokvijum I:
1. Smiljković Filip2016/004023 - 10 poena (nije položio)

Projektovanje algoritama - kolokvijum II:
1. Smiljković Filip2016/004023 - 6 poena (nije položio)

Primenjeno programiranje - ispit:
1. Despić Igor 31/10 PI - 39 poena, ocena 9

Primena internet tehnologija - ispit:
1. Tanasić Snežana 26/11 TH - 10 poena (nije položila)

Primena internet tehnologija - kolokvijum:
1. Stojšić Ljiljana 103/11 TH - 25 poena

 

10.06.2017
POPRAVNI KOLOKVIJUMI
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama i Strukture podataka i algoritmi se održavaju u terminu ispita.

Popravni kolokvijumi iz predmeta Informacioni sistemi će se održati 19. juna u 10:00 časova u računarskoj laboratoriji.

 

12.05.2017
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA 12.05.2017.
1. Brunslik Laslo 2016/004003 - 13 poena, položio
2. Marijanović Vladimir 208/13 TR - 20 poena, položio
3. Kalenić Marija 6/13 TR - 38 poena, položila
4. Janošević Ljubica 76/11 FR - 40 poena, položila

* Upis ocena će biti u ponedeljak, 15.05.2017. god. u računarskoj laboratoriji 4 u 10:45 časova.

 

20.04.2017
INFORMACIONI SISTEMI - KOLOKVIJUM
Teorijski deo kolokvijuma će se održati u utorak, 25. aprila u 12:00 časova u računarskoj laboratoriji 3.
Praktični deo kolokvijuma će se održati u ponedeljak, 8. maja u 08:30 časova.

 

13.04.2017
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA
Igor Despić 31/10 PI - 30 poena

 

20.02.2017
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PROJEKTOVANJE ALGORITAMA
1. Trifković Borislava - 10 poena - nije položila
2. Savić Nikola - 16 poena - položio

 

10.02.2017
PRIMENJENO PROGRAMIRANJE
Usmeni ispit će se održati 19. februara u 9:00 časova.

 

08.02.2017
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA 7.2.2016.
Elektronski sistemi plaćanja - kolokvijum
1. Dragan Vujanov 226/13 FR - 28 poena
2. Đorđe Marković 2016/000080 - 18 poena

Elektronska trgovina - kolokvijum
1. Ljubica Janošević 76/11 FR - 25 poena

 

12.01.2017
II KOLOKVIJUM PROJEKTOVANJE ALGORITAMA
II kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama će se održati u četvrtak, 19. januara u 18:00 časova u računarskoj laboratoriji br. 4.

 

16.04.2016
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 15.04.2016. GODINE
Primena internet tehnologija - ispit
1. Monika Vučenić - 14 poena (NP)
2. Milan Momčilović - 22 poena (P), ocena 6
3. Dragana Đinović - 30 poena (P), ocena 7
4. Zorana Popović - 13 poena (NP), nema dovoljno predispitnih poena

Projektovanje veb aplikacija - ispit
1. Dalibor Stojimirović - 26 (P), ocena 8
2. Ana Maria Kaljević - 26 (P) treba da uradi sajt

Digitalni marketing - ispit
1. Miloš Đaković - 17 (NP)

Primena internet tehnologija - kolokvijum
1. MIlan Lukić - 26 (P)
2. Ivan Valenćik - 22 (P)


* P - položio, NP - nije položio

 

29.02.2016
ELEKTRONSKA TRGOVINA
Novi termin predavanja iz predmeta Elektronska trgovina je ponedeljkom u 13:05-15:40
Novi termini vezbi iz predmeta Elektronska trgovina:
Grupa 1, ponedeljak, 11:15 - 12:55
Grupa 2, ponedeljak, 15:50 - 17:30

 

19.02.2016
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 19.02.2016. GODINE
DIGITALNI MARKETING - ISPIT
1. Sandra Polić 14/12TR - 35 poena
2. Nikola Pavlović 58/12TR - 39 poena

PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA - ISPIT
1. Aleksandrar Prodanović 45/11TH - 32 poena
2. Stefan Stojanov 56/11TH - 29 poena
3. Aleksandar Gajić 93/11TR - 32 poena

PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA - KOLOKVIJUM
1. Miljan Rogač 81/11TR - 28 poena
2. Marko Vračar 26/10PB - 24 poena
3. Monika Vučenić 92/10TH - 34 poena
4. Milan Stojčević 65/11TH - 25 poena
5. Stefan Marjanović 12/10PI - 33 poena
6. Milan Momčilović 166/10TR - 33 poena

 

23.12.2015
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 11.12.2015. GODINE
Primena internet tehnologija - ISPIT
1. Milenko Jurišin - 28 poena (ocena 7)
2. Dino Lukač - 23 poena (ocena 6)
3. Uroš Mundžić - 29 poena (ocena 7)

Primena internet tehnologija - KOLOKVIJUM
1. Ivan Valenćik - 14 poena (nije položio)

 

23.11.2015
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 20.11.2015. GODINE
Primena internet tehnologija - ISPIT
1. Meljnik Ana 216/11TR - 6
2. Tošić Bojana 41/11PI - 6

Primena internet tehnologija - KOLOKVIJUM
1. Vučenić Monika 92/10TH - 16 (NP)
2. Stojčević Milan 65/11TH - 6 (NP)
3. Jurišin Milenko 17/11PI - 23 (P)
4. Lukač Dino 42/08TR - 21 (P)
5. Mundžić MIloš 124/10FR - 25 (P)
6. Valenćik Ivan 108/09TR - 7 (NP)

* P - položio, NP - nije položio

 

29.09.2015
UPIS OCENA
Upis ocena iz svih predmeta kod prof. Vlade Krunića će se održati u sredu, 30.09.2015. god. u terminu od 16:00 do 18:00 časova.

 

27.09.2015
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRŽANIH U OKTOBARSKOM ROKU 2015. GODINE
DIGITALNI MARKETING - ISPIT
1. Koldan Borislav ---------------- 24 (P)
2. Peulić Milan --------------------- 23 (P)
3. Savić Vladimir ------------------ 34 (P)

PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA - ISPIT
1. Vasić Jelena -------------------- 28 (P)
2. Ilić Vojislav ---------------------- 5 (NP)
3. Pantić Biljana ------------------ 18 (P)
4. Stojanov Stefan --------------- 12 (NP)
5. Šegrt Nikola -------------------- 19 (nema predispitne obaveze, javiti se na dsredojevic.vps@gmail.com)

PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA - KOLOKVIJUM
1. Gajić Aleksandar -------------- 31 (P)
2. Demković Vladimir ------------ 14 (NP)

PRIMENJENO PROGRAMIRANJE - ISPIT
1. Jokić Jelena -------------------- 36 (P)
2. Masnikosa NIkola ------------- 0 (NP)

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA - ISPIT
1. Đenić Dobrilo ------------------ 25 (P)

PROJEKTOVANJE SISTEMA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA - ISPIT
1. Miljuš Stevan ------------------ 25 (P)

* P - položio, NP - nije položio

 

02.09.2015
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 02.09.2015. GODINE
DIGITALNI MARKETING – ISPIT
1. Vladimir Savić --------------------20 (NP)
2. Milan Peulić -----------------------18 (NP)

PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA – ISPIT
1. Gabriela Lukić --------------------24 (nema dovoljan broj predispitnih poena)
2. Dragana Kovačević -------------22 (P)
3. Dragana Miličević ---------------23 (P)
4. Milena Vujkov --------------------24 (P)

PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA – POPRAVNI KOLOKVIJUM
1. Aleksandar Gajić ---------------13,5 (NP)
2. Biljana Pantić ----------------------26 (P)

* P - položio, NP - nije položio
* Upis ocena će se održati u sredu, 9.9.2015. godine u 17:00 časova u kabinetu 12.

 

12.06.2015
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRžANIH 10.6.2015. GODINE
Primena internet tehnologija - ispit
Rbr. Ime i prezime Indeks Ispit (0-35)
1 Mladen Bojić 237/10FR ------ 20
2 Dragana Kovačević 235/07TR ------ 5
3 Dragana Miličević 170/10TR ------ 14 (nema predispitne obaveze)
4 Dejan Hajnal 162/11FR ------ 20
5 Luka Kalinov 150/11FR ------ 20
6 Vladimir Antonijević 204/11TR ------ 32
7 Dušan Janković 114/07PI ------ 26
8 Stefan Stojanov 56/11TH ------ 9
9 Marina Bajić 113/09TR ------ 22

Digitalni marketing - ispit
Rbr. Ime i prezime Indeks Ispit (0-45)
1 Borislav Koldan 155/11FR ------ 16

Projektovanje web aplikacija - ispit
Rbr. Ime i prezime Indeks Ispit (0-55)
1 Nemanja Halas 1410/04 ------ 31

Primena internet tehnologija - kolokvijum
Rbr. Ime i prezime Indeks Kolokvijum(0-40)
1 Gabriela Lukić 76/10TH ------ 21
2 Milena Vujkov 8/11TR ------ 24

 

Stručni i naučni radovi
Sredojević, D., Vidaković, M., Okanović, D., Mitrović, D., Ivanović, M.
Conversion of the Agent-Oriented Domain-Specific Language ALAS into JavaScript, 5th Symposium on Computer Languages, Implementations and Tools, 23-29. septembar
Rhodes, Greece
2015
Sredojević Dejan
Importance of E-business for development of retail enterprises, International Conference on Social and Technological Development “STED 2013”, 26-27. septembar 2013., str. 667-679.
Banja Luka
2013
Sredojević Dejan, Tepavac Emina
Applying of the Java Programming Language in the Development of Desktop Application of a Bus Station Information Subsystem, 32nd International Conference on Organizational Science Development: „Smart Organization, High Potentials. Lean Organization. Internet of Things.“
Portorož, Slovenija
2013
Dragosavac Miloš, Sredojević Dejan
Savremeni oblici elektronskog poslovanja primenom tablet uređaja i smart telefona, XL Simpozijum o operacionim istraživanjima, 9-12. septembar 2013. str. 69-74.
Zlatibor
2013
Sredojević Dejan, Marčićević Željko, Vesin Boban
Information Systems in Education, 31st Annual International Conference on Organizational Science Development: „Quality. Innovation. Future.“
Portorož, Slovenija
2012
Sredojević Dejan, Čongradac Velimir, Elez Emina
Control of the Lighting by the Use of DMX Protocol and Fuzzy Controler, 15th International Scientific Conference on Industrial Systems - IS '11
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
2011