Spasojević Ana
Diplomirani ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 3
Tel. 021/485-4017
E-mail: anadjordjevicvps@gmail.com
Završen fakultet
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet u kragujevcu
Godina završetka 2008
Naslov diplomskog rada Regionalni razvoj srbije u kontekstu integrisanja u evropsku uniju
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
IPPC ZAHTEV (za ispit, sa predavanja)
IPPC USLOVI (za ispit, sa predavanja)
BREF (za ispit, sa predavanja)
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (za ispit, sa predavanja)
INDIKATORI EKOLOŠKOG MENADŽMENTA (za ispit, sa predavanja)
COST BENEFIT ANALIZA (za ispit, sa vežbi)
ZELENI MENADŽMENT (za ispit, sa vežbi)
FUNKCIJE, PRINCIPI I TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (za ispit, sa vežbi)
EKOLOŠKI RIZIK (za ispit, sa vežbi)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ( za kolokvijum, sa predavanja)
EKO SVEST I KLIMATSKE PROMENE ( za kolokvijum, sa predavanja)
UPRAVLJANJE OTPADOM (za kolokvijum, sa predavanja)
ZAŠTITA VAZDUHA (za kolokvijum, sa predavanja)
OZONSKI OMOTAČ ( za kolokvijum, sa predavanja)
KVALITET VODE ( za kolokvijum, sa predavanja)
POKAZATELJI I INSTRUMENTI EKOLOŠKE POLITIKE (za kolokvijum, sa vežbi)
ODRŽIVI RAZVOJ (za kolokvijum, sa vežbi)
OTPAD I UV ZRAČENJE (za kolokvijum, sa vežbi)
DEGRADACIJA I ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE (za kolokvijum, sa vežbi)
Marketing (bol.12)
Materijal za predmet :
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 19.05.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 17.03.2016.
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Materijal za predmet :
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 10.06.16.
REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 18.05.2016.
REZULTATI REDOVNOG ISPITA, ISPITA ZA STUDENTE KOJI PUTUJU U SAD I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO I OSNOVI PREDUZETNIŠTVA, ODRŽANOG 10.05.2016. KOD PROF. DR DRAGICE TOMIĆ
REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 06.04.16.
Obaveštenja za studente
25.05.2016
PODELA POTPISA IZ PREDMETA PREDUZETNIšTVO
Podela potpisa za studente koji slušaju predmet Preduzetništvo kod prof.dr Dragice Tomić, obaviće se u četvrtak 26.05.2016. u 12h, u Amf.1 na Limanu.

 

27.04.2016
PREDUZETNIŠTVO DRUGI KOLOKVIJUM
DRUGI REDOVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO KOD ANE SPASOJEVIĆ ODRŽAĆE SE 18.05.2016. U 12H U A2 NA LIMANU. NA KOLOKVIJUM MOGU DA IZAĐU SAMO STUDENTI TEKUĆE GENERACIJE.

 

01.04.2016
PREDUZETNIŠTVO- PRVI KOLOKVIJUM

PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO ZA STUDENTE KOJI PREDMET SLUŠAJU KOD ANE SPASOJEVIĆ, ODRŽAĆE SE 06.04.2016. SA POČETKOM U 12H U A2 NA LIMANU. PRVI KOLOKVIJUM OBUHVATA 1,2,3 POGLAVLJE.