Spasojević Ana
Diplomirani ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 3
Tel. 021/485-4017
E-mail: anadjordjevicvps@gmail.com
Završen fakultet
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet u kragujevcu
Godina završetka 2008
Naslov diplomskog rada Regionalni razvoj srbije u kontekstu integrisanja u evropsku uniju
Povereni predmeti
Marketing (bol.12)
Materijal za predmet :
REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA
28.11.2016.
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MARKETING- 13.10.2016.
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 23.09.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 10.09.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 19.05.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 17.03.2016.
Međunarodna trgovina (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Materijal za predmet :
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO-07.09.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 07.09.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 10.06.16.
REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 18.05.2016.
REZULTATI REDOVNOG ISPITA, ISPITA ZA STUDENTE KOJI PUTUJU U SAD I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO I OSNOVI PREDUZETNIŠTVA, ODRŽANOG 10.05.2016. KOD PROF. DR DRAGICE TOMIĆ
REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 06.04.16.
Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol.12)
Materijal za predmet :
PLAN I PROGRAM RADA NA VEŽBAMA- 2016/2017.
Tržišno poslovanje (bol.12)
Materijal za predmet :
PLAN I PROGRAM RADA NA VEŽBAMA- 2016/2017.
Obaveštenja za studente
06.09.2016
PREDUZETNIšTVO
Studenti koji su slušali nastavu i polagali kolokvijume i ispit kod prof. dr Dragice Tomić, polagaće po istom režimu kolokvijume i ispit kod profesora mr Leonarda Salaija.

 

25.05.2016
PODELA POTPISA IZ PREDMETA PREDUZETNIšTVO
Podela potpisa za studente koji slušaju predmet Preduzetništvo kod prof.dr Dragice Tomić, obaviće se u četvrtak 26.05.2016. u 12h, u Amf.1 na Limanu.

 

27.04.2016
PREDUZETNIŠTVO DRUGI KOLOKVIJUM
DRUGI REDOVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO KOD ANE SPASOJEVIĆ ODRŽAĆE SE 18.05.2016. U 12H U A2 NA LIMANU. NA KOLOKVIJUM MOGU DA IZAĐU SAMO STUDENTI TEKUĆE GENERACIJE.

 

01.04.2016
PREDUZETNIŠTVO- PRVI KOLOKVIJUM

PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO ZA STUDENTE KOJI PREDMET SLUŠAJU KOD ANE SPASOJEVIĆ, ODRŽAĆE SE 06.04.2016. SA POČETKOM U 12H U A2 NA LIMANU. PRVI KOLOKVIJUM OBUHVATA 1,2,3 POGLAVLJE.