Spasojević Ana
Diplomirani ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 3
Tel. 021/485-4017
E-mail: anadjordjevicvps@gmail.com
Završen fakultet
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet u kragujevcu
Godina završetka 2008
Naslov diplomskog rada Regionalni razvoj srbije u kontekstu integrisanja u evropsku uniju
Povereni predmeti
Marketing (bol.12)
Materijal za predmet :
REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA
28.11.2016.
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MARKETING- 13.10.2016.
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 23.09.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 10.09.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 19.05.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING ODRŽANOG 17.03.2016.
Međunarodna trgovina (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Materijal za predmet :
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO-07.09.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 07.09.2016.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 10.06.16.
REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 18.05.2016.
REZULTATI REDOVNOG ISPITA, ISPITA ZA STUDENTE KOJI PUTUJU U SAD I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO I OSNOVI PREDUZETNIŠTVA, ODRŽANOG 10.05.2016. KOD PROF. DR DRAGICE TOMIĆ
REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO- 06.04.16.
Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol.12)
Materijal za predmet :
PLAN I PROGRAM RADA NA VEŽBAMA- 2016/2017.
Tržišno poslovanje (bol.12)
Materijal za predmet :
PLAN I PROGRAM RADA NA VEŽBAMA- 2016/2017.
Obaveštenja za studente
28.03.2017
REDOVAN KOLOKVIJUM IZ PREDMETA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
Redovan kolokvijum za tekuću generaciju studenata, iz predmeta SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE, održaće se u sredu 05.04.2017. godine u 10:20h u amf.2 na Limanu.