Spasojević Ana
Diplomirani ekonomista
Saradnik u nastavi
Biografija
Kabinet 3
Tel. 021/485-4017
E-mail: anadjordjevicvps@gmail.com
Završen fakultet
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet u kragujevcu
Godina završetka 2008
Naslov diplomskog rada Regionalni razvoj srbije u kontekstu integrisanja u evropsku uniju
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
IPPC ZAHTEV (za ispit, sa predavanja)
IPPC USLOVI (za ispit, sa predavanja)
BREF (za ispit, sa predavanja)
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (za ispit, sa predavanja)
INDIKATORI EKOLOŠKOG MENADŽMENTA (za ispit, sa predavanja)
COST BENEFIT ANALIZA (za ispit, sa vežbi)
ZELENI MENADŽMENT (za ispit, sa vežbi)
FUNKCIJE, PRINCIPI I TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (za ispit, sa vežbi)
EKOLOŠKI RIZIK (za ispit, sa vežbi)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ( za kolokvijum, sa predavanja)
EKO SVEST I KLIMATSKE PROMENE ( za kolokvijum, sa predavanja)
UPRAVLJANJE OTPADOM (za kolokvijum, sa predavanja)
ZAŠTITA VAZDUHA (za kolokvijum, sa predavanja)
OZONSKI OMOTAČ ( za kolokvijum, sa predavanja)
KVALITET VODE ( za kolokvijum, sa predavanja)
POKAZATELJI I INSTRUMENTI EKOLOŠKE POLITIKE (za kolokvijum, sa vežbi)
ODRŽIVI RAZVOJ (za kolokvijum, sa vežbi)
OTPAD I UV ZRAČENJE (za kolokvijum, sa vežbi)
DEGRADACIJA I ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE (za kolokvijum, sa vežbi)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Obaveštenja za studente
27.02.2014
EKOLOšKI MENADžMENT
Popravni kolokvijum iz predmeta Ekološki menadžment biće održan na dan održavanja ispita, 03.03.2014. u 14h u KP.