Spasojević Ana
Diplomirani ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 3
Tel. 021/485-4017
E-mail: anadjordjevicvps@gmail.com
Završen fakultet
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet u kragujevcu
Godina završetka 2008
Naslov diplomskog rada Regionalni razvoj srbije u kontekstu integrisanja u evropsku uniju
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
IPPC ZAHTEV (za ispit, sa predavanja)
IPPC USLOVI (za ispit, sa predavanja)
BREF (za ispit, sa predavanja)
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (za ispit, sa predavanja)
INDIKATORI EKOLOŠKOG MENADŽMENTA (za ispit, sa predavanja)
COST BENEFIT ANALIZA (za ispit, sa vežbi)
ZELENI MENADŽMENT (za ispit, sa vežbi)
FUNKCIJE, PRINCIPI I TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (za ispit, sa vežbi)
EKOLOŠKI RIZIK (za ispit, sa vežbi)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ( za kolokvijum, sa predavanja)
EKO SVEST I KLIMATSKE PROMENE ( za kolokvijum, sa predavanja)
UPRAVLJANJE OTPADOM (za kolokvijum, sa predavanja)
ZAŠTITA VAZDUHA (za kolokvijum, sa predavanja)
OZONSKI OMOTAČ ( za kolokvijum, sa predavanja)
KVALITET VODE ( za kolokvijum, sa predavanja)
POKAZATELJI I INSTRUMENTI EKOLOŠKE POLITIKE (za kolokvijum, sa vežbi)
ODRŽIVI RAZVOJ (za kolokvijum, sa vežbi)
OTPAD I UV ZRAČENJE (za kolokvijum, sa vežbi)
DEGRADACIJA I ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE (za kolokvijum, sa vežbi)
Marketing (bol.12)
Materijal za predmet :
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MARKETING- 10.12.2015.
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Obaveštenja za studente
24.11.2015
KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MARKETING
Kolokvijum iz predmeta Marketing kod prof. dr Čedomira Ljubojevića biće održan u utorak 01.12.2015. sa početkom u 14.55h, u uč.14, u Kralja Petra