Đorđević Ana
Diplomirani ekonomista
Saradnik u nastavi
Biografija
Kabinet 3
Tel. 021/485-4017
E-mail: anadjordjevicvps@gmail.com
Završen fakultet
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet u kragujevcu
Godina završetka 2008
Naslov diplomskog rada Regionalni razvoj srbije u kontekstu integrisanja u evropsku uniju
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA EKOLOŠKI MENADŽMENT- II GODINA- 03.03.2014.
REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA EKOLOŠKI MENADŽMENT- I GODINA-03.03.2014.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ODRŽANOG 08.02.2014. -DRUGA GODINA
REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ODRŽANOG 08.02.2014. - PRVA GODINA
INDIKATORI EKOLOŠKOG MENADŽMENTA (za ispit, sa predavanja)
IPPC USLOVI (za ispit, sa predavanja)
IPPC ZAHTEV (za ispit, sa predavanja)
BREF (za ispit, sa predavanja)
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (za ispit, sa predavanja)
EKOLOŠKI RIZIK (za ispit, sa vežbi)
FUNKCIJE, PRINCIPI I TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (za ispit, sa vežbi)
COST BENEFIT ANALIZA (za ispit, sa vežbi)
ZELENI MENADŽMENT (za ispit, sa vežbi)
KVALITET VODE ( za kolokvijum, sa predavanja)
OZONSKI OMOTAČ ( za kolokvijum, sa predavanja)
ZAŠTITA VAZDUHA (za kolokvijum, sa predavanja)
UPRAVLJANJE OTPADOM (za kolokvijum, sa predavanja)
EKO SVEST I KLIMATSKE PROMENE ( za kolokvijum, sa predavanja)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ( za kolokvijum, sa predavanja)
DEGRADACIJA I ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE (za kolokvijum, sa vežbi)
OTPAD I UV ZRAČENJE (za kolokvijum, sa vežbi)
ODRŽIVI RAZVOJ (za kolokvijum, sa vežbi)
POKAZATELJI I INSTRUMENTI EKOLOŠKE POLITIKE (za kolokvijum, sa vežbi)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Obaveštenja za studente
27.02.2014
EKOLOšKI MENADžMENT
Popravni kolokvijum iz predmeta Ekološki menadžment biće održan na dan održavanja ispita, 03.03.2014. u 14h u KP.