Drinić Dragana
Master ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 18
Tel. 021/485-4051
E-mail: dragana.vps@gmail.com | dragana.drinic@vps.ns.ac.rs
Magistarski rad
Naziv Tržišna efikasnost
Godina odbrane 2011
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet subotica
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- azurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- azurirana tabela uspeha
Tabela uspeha - predispitni bodovi
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski ispitni rok - stare generacije
Rezultati prvog kolokvijuma,04.04.2014.
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 05.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 11.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok - dodatni termin
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski ispitni rok
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED APRILSKI ISPITNI ROK
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED MARTOVSKI ISPITNI ROK
Rezultati kolokvijuma iz Ekonomike preduzeca
Osnovi ekonomije (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 22.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 01.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 05.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 26.05.2014.
Rezultati kolokvijuma,07.04.2014.
Okvirni spisak pitanja za kolokvijum
Upustvo za pisanje eseja
Okvirni spisak pitanja za ispit
Ponašanje potrošača (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 14.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok - dodatni termin
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED JUNSKI ISPITNI ROK
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED APRILSKI ISPITNI ROK
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED MARTOVSKI ISPITNI ROK
Rezultati drugog kolokvijuma , 20.01.2014.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Ponasanja potrosaca, 16.12.2013.
Obaveštenja za studente
24.11.2014
KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PONAšANJE POTROšAčA
Kolokvijum iz predmeta Ponašanje potrošača održaće se 01.12.2014. u 12:10h u prostorijama škole u Kralja Petra.

 

24.11.2014
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ UPRAVLJANJE I KONTROLA TROSKOVA KOD PROF. DR ZDRAVKA SOLAKA- STARA GENERACIJA
Popravni kolokvijum iz predmeta Upravljanje i kontrola troškova za studente starih generacija koji su predmet slušali kod prof.dr Zdravka Šolaka održaće se 17.12.2014. u 15:00h. učionica 7 na Limanu.

 

18.11.2014
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ OSNOVA EKONOMIJE KOD PROF.DR RADOVANA TOMIćA
Popravni kolokvijum iz Osnova ekonomije kod prof.dr Radovana Tomića pred januarski rok održaće se 10.12.2014. u 12:30h, učionica 14 LI.

 

18.11.2014
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ EKOLOšKOG MENADžMENTA KOD PROF. DR SLAVIšE ĐUKANOVIćA
Popravni kolokvijum pred januarski rok iz Ekološkog menadžmenta kod prof. dr Slaviše Đukanovića održaće se 09.12.2014. u 14h u učionici 14 na Limanu.

 

13.11.2014
VEžBE IZ PREDMETA PONAšANJE POTROšAčA - PROMENA TERMINA
Vežbe iz predmeta Ponašanje potrošača od ponedeljka 17.11.2014. do kraja semestra održavaće se u jednoj vežbačkoj grupi od 12:10 do 13:50 u učionici 22 u Kralja Petra.

 

05.10.2014
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ UPRAVLJANJE I KONTROLA TROSKOVA KOD PROF. DR ZDRAVKA SOLAKA- STARA GENERACIJA, 26.09.2014.
1. KRNOJELAC NEMANJA 219/10 FR 9 BODOVA
2. KALENIC ALEKSANDAR 72/11 TR 6 BODOVA
STUDENTI KOJI IMAJU MANJE OD 8 BODOVA, NISU POLOZILI KOLOKVIJUM.

UVID U RADOVE: U TERMINU KONSULTACIJA PREDMETNOG ASISTENTA.