Drinić Dragana
Master ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 18
Tel. 021/485-4051
E-mail: dragana.vps@gmail.com | dragana.drinic@vps.ns.ac.rs
Magistarski rad
Naziv Tržišna efikasnost
Godina odbrane 2011
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet subotica
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobar 2-ažurirana tabela uspeha, 20.09.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski rok-ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski rok-stari program
Rezultati ispita održanog 17.06.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok-ažurirana tabela uspeha
Tabela uspeha, 2014/2015
Rezultati drugog kolokvijuma, 29.05.2015.
Rezultati testa za aktivnost
Rezultati prvog popravnog kolokvijuma, 14.05.2015.
Rezultati prvog kolokvijuma, 17.04.2015.
Rezultati popravnih kolokvijuma pred junski ispitni rok - 2.04.2015
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok-stari program, 04.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 04.03.2015.-ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 03.02.2015.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 03.02.2015.- ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 09.12.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 09.12.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- azurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- azurirana tabela uspeha
Tabela uspeha - predispitni bodovi
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski ispitni rok - stare generacije
Rezultati prvog kolokvijuma,04.04.2014.
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobar 2, 28.09.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 07.09.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 20.05.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 01.04.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski rok, 11.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 02.02.2015.-ažurirana tabela uspeha
PRAVILA POLAGANJA, LITERATURA I TERMIN KOLOKVIJUMA
Rezultati kolokvijuma iz Ekonomike preduzeća, 26.12.2014.
Osnovi ekonomije (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma za oktobar 2, 29.09.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 08.09.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok-ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 25.05.2015.
Rezultati kolokvijuma, 04.05.2015.
Termin za održavanje popravnog kolokvijuma pred junski rok
Okvirni spisak pitanja za ispit
Okvirni spisak pitanja za kolokvijum
Upustvo za izradu seminarskog rada (eseja)
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 10.12.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 22.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 01.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 05.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 26.05.2014.
Rezultati kolokvijuma,07.04.2014.
Ponašanje potrošača (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnih kolokvijuma pred oktobar 2, 20.09.2015.
Usmeni ispit kod prof.dr Zdravka Šolaka, OKTOBARSKI ROK
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 06.09.2015.
Usmeni ispit kod prof.dr Zdravka Šolaka-septembarski rok
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 18.05.2015.
Rezultati popravnih kolokvijuma pred junski rok, 02.04.2015.
Rezultati popravnih kolokvijuma pred aprilski rok, 09.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 04.02.2015.
Rezultati drugog (pismenog) kolokvijuma
Rezultati prvog kolokvijuma, 01.12.2014.
Obaveštenja za studente
17.09.2015
POPRAVNI KOLOKVIJUMI ZA OKTOBAR II
POPRAVNI KOLOKVIJUMI ZA OKTOBAR II ISPITNI ROK ĆE SE ODRŽATI U VREME ISPITA U OKTOBARSKOM ROKU.