Drinić Dragana
Master ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 18
Tel. 021/485-4051
E-mail: dragana.vps@gmail.com | dragana.drinic@vps.ns.ac.rs
Magistarski rad
Naziv Tržišna efikasnost
Godina odbrane 2011
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet subotica
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok-stari program, 04.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 04.03.2015.-ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 03.02.2015.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 03.02.2015.- ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 09.12.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 09.12.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- azurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- azurirana tabela uspeha
Tabela uspeha - predispitni bodovi
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski ispitni rok - stare generacije
Rezultati prvog kolokvijuma,04.04.2014.
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski rok, 11.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 02.02.2015.-ažurirana tabela uspeha
PRAVILA POLAGANJA, LITERATURA I TERMIN KOLOKVIJUMA
Rezultati kolokvijuma iz Ekonomike preduzeća, 26.12.2014.
Osnovi ekonomije (bol.12)
Materijal za predmet :
Okvirni spisak pitanja za kolokvijum
Upustvo za izradu seminarskog rada (eseja)
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 10.12.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 22.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 01.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 05.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 26.05.2014.
Rezultati kolokvijuma,07.04.2014.
Okvirni spisak pitanja za ispit
Ponašanje potrošača (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnih kolokvijuma pred aprilski rok, 09.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 04.02.2015.
Usmeni ispit kod prof.dr Zdravka Šolaka
Rezultati drugog (pismenog) kolokvijuma
Rezultati prvog kolokvijuma, 01.12.2014.
Obaveštenja za studente
27.03.2015
POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED JUNSKI ROK IZ EKOLOšKOG MENADžMENTA
Popravni kolokvijum PRED JUNSKI ROK iz Ekološkog menadžmenta kod prof. dr Slaviše Đukanovića za studente starih genaracija će se održati u terminu ispita u aprilskom roku.

 

23.03.2015
POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED JUNSKI ROK IZ EKONOMIKE PREDUZEćA
Popravni kolokvijum PRED JUNSKI ROK iz Ekonomike preduzeća kod prof.dr Biserke Komnenić održaće se u terminu kada se održava ispit u aprilskom ispitnom roku.

 

23.03.2015
POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED JUNSKI ROK IZ PONAšANJA POTROšAčA
Popravni kolokvijum PRED JUNSKI ROK iz Ponašanja potrošača kod prof. dr Zdravka Šolaka će se održati u terminu ispita u aprilskom ispitnom roku.

U tom terminu studenti starih generacija koji su slušali predmet Upravljanje i kontrola troškova kod prof. dr Zdravka Šolaka mogu polagati popravne kolokvijume.