Drinić Dragana
Master ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 18
Tel. 021/485-4051
E-mail: dragana.vps@gmail.com | dragana.drinic@vps.ns.ac.rs
Magistarski rad
Naziv Tržišna efikasnost
Godina odbrane 2011
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet subotica
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 09.12.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 09.12.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- azurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- azurirana tabela uspeha
Tabela uspeha - predispitni bodovi
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski ispitni rok - stare generacije
Rezultati prvog kolokvijuma,04.04.2014.
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 05.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 11.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok - dodatni termin
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski ispitni rok
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED APRILSKI ISPITNI ROK
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED MARTOVSKI ISPITNI ROK
Rezultati kolokvijuma iz Ekonomike preduzeca
Osnovi ekonomije (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 10.12.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 22.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 01.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 05.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 26.05.2014.
Rezultati kolokvijuma,07.04.2014.
Okvirni spisak pitanja za kolokvijum
Upustvo za pisanje eseja
Okvirni spisak pitanja za ispit
Ponašanje potrošača (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati prvog kolokvijuma, 01.12.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 14.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok - dodatni termin
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED JUNSKI ISPITNI ROK
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED APRILSKI ISPITNI ROK
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA PRED MARTOVSKI ISPITNI ROK
Rezultati drugog kolokvijuma , 20.01.2014.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Ponasanja potrosaca, 16.12.2013.
Obaveštenja za studente
19.12.2014
ODRADA VEžBI OD 09.01.2015.
Obaveštavaju se studenti iz predmeta Ekonomika preduzeća da se u petak 09.01.2015. neće održati vežbe već ćemo vežbe odraditi u utorak 23.12.2012. od 10.20h do 12.00h u amfiteatru 2 na Limanu i u tom terminu će se raditi test za aktivnost sa zadacima.
Vežbe u petak 26.12.2012. će se održati po redovnom rasporedu (termin za kolokvijum).

 

15.12.2014
II KOLOKVIJUM (PRVI DEO) IZ PREDMETA PONAŠANJE POTROŠAČA II KOLOKVIJUM (PRVI DEO) IZ PREDMETA PONAšANJE POTROšAčA
II kolokvijum (prvi deo) iz predmeta Ponašanje potrošača održaće se 22.12.2014. u terminu vežbi.
Gradivo za test : geografske i demografske determinante ponašanja potrošača.

 

24.11.2014
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ UPRAVLJANJE I KONTROLA TROSKOVA KOD PROF. DR ZDRAVKA SOLAKA- STARA GENERACIJA
Popravni kolokvijum iz predmeta Upravljanje i kontrola troškova za studente starih generacija koji su predmet slušali kod prof.dr Zdravka Šolaka održaće se 17.12.2014. u 15:00h. učionica 7 na Limanu.

 

04.12.2014
KOLOKVIJUM IZ EKONOMIKE PREDUZEćA KOD PROF.DR BISERKE KOMNENIć
Kolokvijum iz Ekonomike preduzeća kod prof.dr Biserke Komnenić održaće se 26.12.2014. u terminima vežbi.
Gradivo kolokvijuma: prvih šest poglavlja udžbenika (do 200. strane) i zadaci iz III poglavlja.

 

13.11.2014
VEžBE IZ PREDMETA PONAšANJE POTROšAčA - PROMENA TERMINA
Vežbe iz predmeta Ponašanje potrošača od ponedeljka 17.11.2014. do kraja semestra održavaće se u jednoj vežbačkoj grupi od 12:10 do 13:50 u učionici 22 u Kralja Petra.