Tomašević Dragana
Master ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 33
Tel. 021/485-4055
E-mail: dragana.vps@gmail.com
Magistarski rad
Naziv Tržišna efikasnost
Godina odbrane 2011
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet subotica
Povereni predmeti
Menadžment usluga (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma-ažurirana tabela uspeha, 25.09.2017.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski rok-ažurirana tabela uspeha, 04.09.2017.
Teme za seminarski rad
Rezultati popravnog kolokvijuma - 27.6.
Rezultati kolokvijuma održanog 26.4.
Spisak pitanja za kolokvijum
PLAN I PROGRAM RADA NA VEŽBAMA - 2016/17
Osnovi ekonomije (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma, 18.09.2017.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski rok, 07.09.2017.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski rok, 23.06.2017.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 23.05.2017.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred majski rok, 18.04.2017. - ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski rok- ažurirana tabela uspeha, 23.03.2017.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred martovski ispitni rok, 18.2. - Tabela uspeha
Okvirni spisak pitanja za kolokvijum
Pored pitanja na kolokvijumu će biti zadaci iz navedenih oblasti obrađeni na vežbama
Okvirni spisak pitanja za ispit
Upustvo za izradu seminarskog rada
Rezultati kolokvijuma iz Osnova ekonomije održanog 5.12.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred decembarski rok,23.11.2016.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski rok - ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok
Merenje nacionalnog dohotka
Inflacija i deficit javne potrošnje
Novac i bankarstvo
Nezaposlenost
Rezultati popravnog kolokvijuma za junski rok- ažurirana tabela
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski rok
Rezultati popravnog kolokvijuma pred martovski rok
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarsko-februarski rok, 15.12.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred decembarski rok, 19.11.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma za oktobar 2, 29.09.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 08.09.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok-ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 25.05.2015.
Rezultati kolokvijuma, 04.05.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 10.12.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 22.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 01.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 05.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 26.05.2014.
Rezultati kolokvijuma,07.04.2014.
Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati testa za aktivnost i prvog kolokvijuma održanog 23.11.