Drinić Dragana
Master ekonomista
Asistent
Biografija
Kabinet 18
Tel. 021/485-4051
E-mail: dragana.vps@gmail.com | dragana.drinic@vps.ns.ac.rs
Magistarski rad
Naziv Tržišna efikasnost
Godina odbrane 2011
Naziv fakulteta Ekonomski fakultet subotica
Povereni predmeti
Ekološki menadžment (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati testa za aktivnost
Rezultati prvog popravnog kolokvijuma, 14.05.2015.
Rezultati prvog kolokvijuma, 17.04.2015.
Rezultati popravnih kolokvijuma pred junski ispitni rok - 2.04.2015
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok-stari program, 04.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 04.03.2015.-ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 03.02.2015.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 03.02.2015.- ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 09.12.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 09.12.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 03.10.2014. -ažurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 12.09.2014.- azurirana tabela uspeha
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- stari program
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 16.06.2014.- azurirana tabela uspeha
Tabela uspeha - predispitni bodovi
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski ispitni rok - stare generacije
Rezultati prvog kolokvijuma,04.04.2014.
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 01.04.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski rok, 11.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 02.02.2015.-ažurirana tabela uspeha
PRAVILA POLAGANJA, LITERATURA I TERMIN KOLOKVIJUMA
Rezultati kolokvijuma iz Ekonomike preduzeća, 26.12.2014.
Osnovi ekonomije (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati kolokvijuma, 04.05.2015.
Termin za održavanje popravnog kolokvijuma pred junski rok
Okvirni spisak pitanja za ispit
Okvirni spisak pitanja za kolokvijum
Upustvo za izradu seminarskog rada (eseja)
Rezultati popravnog kolokvijuma pred januarski ispitni rok, 10.12.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred drugi oktobarski ispitni rok, 22.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred oktobarski ispitni rok, 01.09.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred septembarski ispitni rok, 05.06.2014.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 26.05.2014.
Rezultati kolokvijuma,07.04.2014.
Ponašanje potrošača (bol.12)
Materijal za predmet :
Rezultati popravnog kolokvijuma pred junski rok, 18.05.2015.
Rezultati popravnih kolokvijuma pred junski rok, 02.04.2015.
Rezultati pismenog dela ispita iz Ponašanja potrošača kod prof.dr Zdravka Šolaka, 02.04.2015.
Rezultati popravnih kolokvijuma pred aprilski rok, 09.03.2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma pred aprilski ispitni rok, 04.02.2015.
Usmeni ispit kod prof.dr Zdravka Šolaka
Rezultati drugog (pismenog) kolokvijuma
Rezultati prvog kolokvijuma, 01.12.2014.
Obaveštenja za studente
25.05.2015
DRUGI KOLOKVIJUM IZ EKOLOšKOG MENADžMENTA
Drugi kolokvijum iz Ekološkog menadžmenta kod prof. dr Slaviše Đukanovića održaće se u terminu vežbi, u petak, 29.05.2015.

 

11.05.2015
POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED JUNSKI ROK IZ OSNOVA EKONOMIJE KOD PROF.DR RADOVANA TOMIćA
Popravni kolokvijum pred junski rok iz Osnova ekonomije kod prof.dr Radovana Tomića održaće se u terminu vežbi 25.05.
prva grupa od 08:30h u učionici 16
druga grupa od 11:15 u učionici 14 na Limanu.

 

11.05.2015
TEST ZA AKTIVNOST IZ EKOLOšKOG MENADžMENTA
Test za aktivnost iz Ekološkog menadžmenta kod prof.dr Slaviše Đukanovića održaće se u petak, 15.05.2014. u terminu vežbi, od 08:30h u amfiteatru u Kralja Petra.
Gradivo za test: eksterni efekti i životna sredina.

 

04.05.2015
POPRAVNI KOLOKVIJUM KOD PROF.DR ZDRAVKA ŠOLAKA
Popravni kolokvijum iz Ponašanja potrošača kod prof.dr Zdravka Šolaka održaće se u ponedeljak, 18.05.2015. u 15h u učionici 10 na Limanu.

U istom terminu studenti starih generacija koji su slušali predmet Upravljanje i kontrola troškova kod prof.dr Zdravka Šolaka mogu polagati popravni kolokvijum.


 

04.05.2015
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ EKONOMIKE PREDUZEćA KOD PROF.DR BISERKE KOMNENIć
Popravni kolokvijum iz Ekonomike preduzeća kod prof.dr Biserke Komnenić održaće se u sredu, 20.05.2015 u 12:00h u učionici 11 na Limanu.

 

25.04.2015
POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED JUNSKI ROK IZ EKOLOšKOG MENADžMENTA
Popravni kolokvijum pred junski ispitni rok kod prof.dr Slaviše Đukanovića iz predmeta Ekološki menadžment održaće se 14. maja (četvrtak) u terminu od 14:00 čas., A1, Liman.