Obaveštenja - specijalističke studije

19.09.2017

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE U PERIODU OD 19.09.2017.- 26.09.2017.godine

13.09.2017

Procedura izrade i kontrole kvaliteta standardi za izradu specijalističkih radova

13.09.2017

OBAVEŠTENJE

Studenti specijalističkih studija koji do kraja školske 2016/17. godine žele da odbrane specijalistički rad, a imaju rok za završetak studija 30.09.2017.godine, trebaju najkasnije do 15.09.2017. godine da predaju prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane specijalističkog rada kao i same radove.

05.09.2017

Standardi izrade specijalističkog rada

05.09.2017

Procedura izrade i kontrole kvaliteta specijalističkih radova

04.09.2017

Studenti specijalističkih studija koji do kraja školske 2016/17. godine žele da odbrane specijalistički rad, a imaju rok za završetak studija 30.09.2017.godine

Studenti specijalističkih studija koji do kraja školske 2016/17. godine žele da odbrane specijalistički rad, a imaju rok za završetak studija 30.09.2017.godine, trebaju najkasnije do 15.09.2017. godine da predaju prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane specijalističkog rada kao i same radove.