Obaveštenja

20.08.2014

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta: Poznavanje robe i Agroekonomija

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta: Poznavanje robe i Agroekonomija će se održati u PETAK 12.09.2014. god u 14 časova u učionici 14 u KP.

15.08.2014

POPRAVNI KOLOKVIJU PRED OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ PREDMETA POSLOVANJE SA EU U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2013/14 GOD.

Obaveštavaju se studenti da će se popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta Poslovanje sa EU održati ISTOG DANA I U ISTOM TERMINU ODRŽAVANJA ISPITA – preciznije, 1. septembra 2014. godine sa početkom u 11.00h u učionicama 8, 9, 12, 13 i 14 na Limanu. Prof. Lidija Madžar

15.08.2014

POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ PREDMETA MEĐUNARODNA EKONOMIJA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2013/14 GOD

Obaveštavaju se studenti da će se popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta Međunarodna ekonomija održati ISTOG DANA I U ISTOM TERMINU ODRŽAVANJA ISPITA – preciznije, 1. septembra 2014. godine sa početkom u 11.00h u učionicama 8, 9, 12, 13 i 14 na Limanu. Prof. Lidija Madžar

10.07.2014

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta Posebni oblici turizma kod dr Milutina Mrkše

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta Posebni oblici turizma kod dr Milutina Mrkše će se održati 8.09.2014. god u 14h u učionici 8 na Limanu.

10.07.2014

Popravni kolokvijumi pred oktobarski ispitni rok kod prof. Tamare Gajić održaće se u sledećim terminima:

09.07.2014

Popravni kolokvijumi kod prof. dr Jovana Vukašinovića pred oktobarski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da će se popravni kolokvijumi kod prof. dr Jovana Vukašinovića, pred oktobarski ispitni rok, iz predmeta Osnovi revizije i Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss) održati 09.09.2014. godine u 17h u učionici 12 na Limanu.

07.07.2014

Popravni kolokvijumi kod prof. dr Gordane Ljubojević pred oktobarski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da će se popravni kolokvijumi kod prof. dr Gordane Ljubojević, pred oktobarski ispitni rok, iz predmeta Poslovno pravo i predmeta Međunarodno poslovno pravo održati 8.9.2014. godine u 18 i 30h u prostorijama zgrade u KP.

07.07.2014

Popravni kolokvijumi kod prof. dr Gordane Ljubojević pred oktobarski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da će se popravni kolokvijumi kod prof. dr Gordane Ljubojević, pred oktobarski ispitni rok, iz predmeta Poslovno pravo i predmeta Međunarodno poslovno pravo održati 8.9.2014. godine u 18 i 30h u prostorijama zgrade u KP.

07.07.2014

POPRAVNI KOLOKVIJUM ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ PREDMETA POSLOVANJE MEDIJA, MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA I SOCIOLOGIJA

POPRAVNI KOLOKVIJUM ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ PREDMETA POSLOVANJE MEDIJA, MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA I SOCIOLOGIJA ODRŽAĆE SE 9. SEPTEMBRA 2014. GODINE U 14,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA VPŠ U ULICI KRALJA PETRA. Dr Biljana Ratković Njegovan

05.04.2014

Odlaganje vežbi i konsultacija

Odlažu se vežbe i konsultacije kod Dejana Sredojevića u utorak, 8. aprila 2014. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obavešteni.

26.04.2012

Obaveštenje o zameni diplome

Obaveštavaju se studenti koji su diplomirali na trogodišnjim studijama prema nastavnom planu i programu više škole i koji su u skladu sa zakonom podneli zahtev za zamenu diplome za diplomu strukovnih studija, da je izvršena zamena diploma.

03.04.2012

Obaveštenje o zameni diplome

Obaveštavaju se studenti koji su diplomirali na trogodišnjim studijama prema nastavnom planu i programu više škole i koji su u skladu sa zakonom podneli zahtev za zamenu diplome za diplomu strukovnih studija, da je izvršena zamena diploma.

06.02.2012

Odlaganje konsultacija

Odlažu se konsultacije kod Ane Đorđević zakazane za ponedeljak 6.02.2012.

30.01.2012

Obaveštenje o zameni diplome

Obaveštavaju se studenti koji su diplomirali na trogodišnjim studijama prema nastavnom planu i programu više škole i koji su u skladu sa zakonom podneli zahtev za zamenu diplome za diplomu strukovnih studija, da je izvršena zamena diploma.

19.01.2012

Obaveštenje o zameni diplome

Obaveštavaju se studenti koji su diplomirali na trogodišnjim studijama prema nastavnom planu i programu više škole i koji su u skladu sa zakonom podneli zahtev za zamenu diplome za diplomu strukovnih studija, da je izvršena zamena diploma.

13.01.2012

Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti koji su diplomirali na trogodišnjim studijama prema nastavnom planu i programu više škole i koji su u skladu sa zakonom podneli zahtev za zamenu diplome za diplomu strukovnih studija, da je izvršena zamena diploma.

29.12.2011

Obaveštenje

Predlog rang liste za studentske kredite i stipendije, školske 2011/2012. godine

28.12.2011

Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti koji su diplomirali na trogodišnjim studijama prema nastavnom planu i programu više škole i koji su u skladu sa zakonom podneli zahtev za zamenu diplome za diplomu strukovnih studija, da je izvršena zamena diploma.

27.12.2011

Obaveštenje

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića- Valtera, br. 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata, za izbor u zvanje profesora za užu naučnu oblast Informatika, inženjering i kvantitativna analiza u ekonomiji, nastavni predmet: POZNAVANJE ROBE, po konkursu koji je objavljen u listu Poslovi, od 16.11.2011. godine. Izveštaj se nalazi u Sekretarijatu Škole, a uvid u isti može se izvršiti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

27.12.2011

Obaveštenje

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića- Valtera, br. 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata, za izbor u zvanje profesora za užu naučnu oblast Informatika, inženjering i kvantitativna analiza u ekonomiji, nastavni predmet: PROIZVODNI MENADŽMENT, po konkursu koji je objavljen u listu Poslovi, od 16.11.2011. godine. Izveštaj se nalazi u Sekretarijatu Škole, a uvid u isti može se izvršiti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.