Obaveštenja

01.09.2014

Obaveštenje o popravnim kolokvijumima pred oktobarski ispitni iz predmeta Poslovni informacioni sistemi (SpecStudije)

01.09.2014

Obaveštenje o popravnim kolokvijumima i odbrani seminarskih radova iz predmeta Primena informacionih tehnologija

01.09.2014

Popravni kolokvijum iz Poslovnog okruženja, Upravljanja porodičnim poslovima, Nacionalne ekonomije, Poslovanja sa EU kod dr Tatjane Đurić Kuzmanović

Popravni kolokvijum iz Poslovnog okruzenja, Upravljanja porodicnim poslovima, Nacionalne ekonomije, Poslovanja sa EU kod dr Tatjane Đurić Kuzmanović će se odrzati u vreme ispita u septembarskom ispitnom roku

01.09.2014

Popravni kolokvijumi iz predmeta Osiguranje, Životno i neživotno osiguranje i Osiguravačko poslovanje kod prof. dr Dragice Janković

Popravni kolokvijumi iz predmeta Osiguranje, Životno i neživotno osiguranje i Osiguravačko poslovanje kod prof. dr Dragice Janković održati u vreme ispita u septembarskom ispitnom roku.

01.09.2014

Popravni kolokvijum iz Nacionalne ekonomije kod prof. dr Dejana Đurića

Popravni kolokvijum iz Nacionalne ekonomije kod prof. dr Dejana Đurića će se odrzati u vreme ispita u septembarskom ispitnom roku.

29.08.2014

POPRAVNI KOLOKVIJUMI PRED OKTOBARSKI ISPITNI ROK KOD PROF. JOVIčIć DR DRAGOLJUBA

Popravni kolokvijumi pred oktobarski ispitni rok iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE i TRŽIŠNO POSLOVANJE, održaće se 08.09.2014. od 10 časova u sledećim učionicama: 9, 12, 13, 14 i 16 (Liman). Popravni kolokvijumi pred oktobarski ispitni rok iz predmeta MEĐUNARODNI MARKETING i MARKETING ISTRAŽIVANJE održaće se 11.09.2014. od 17 časova u sledećim učionicama: 12, 13 i 14 (Liman).

29.08.2014

Popravni kolokvijum iz predmeta Trgovinski menadžment

Popravni kolokvijum iz predmeta Trgovinski menadžment, pred oktobarski ispitni rok, biće održan 05.09.2014. god. u 17:00h u Amfiteatru 1.

29.08.2014

Popravni kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina

Popravni kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina, pred oktobarski ispitni rok, biće održan 05.09.2014. god. u 17h u Amfiteatru 1.

28.08.2014

Kolokvijum iz predmeta IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA kod prof Boškov Veronike

Obaveštavaju se studenti da će se kolokvijum iz predmeta IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA kod prof Boškov Veronike a koji je trebao da se održi u vreme ispita u 14 časova u Kralja Petra, održati istog dana 01.09.2014.g , ali u 16 časova u A1 na Limanu. Kolokvijum se pomera radi preklapanja termina sa ostalim ispitima.

28.08.2014

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta Poslovno pravo kod prof. dr Zorana Pavlovića

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta Poslovno pravo kod prof. dr Zorana Pavlovića održaće se u ponedeljak, 8. septembra u 15.30h u KP.

27.08.2014

Popravni kolokvijum iz Kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju i Aktuarstva kod mr Nataše Papić Blagojević

Popravni kolokvijum iz Kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju i Aktuarstva kod mr Nataše Papić Blagojević će se održati u terminu ispita.

27.08.2014

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE KOD mr Marije Vuković

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE KOD mr Marije Vukovic biće odrzan u 15.09.2914. godine u 17 sati, A2, Liman.

27.08.2014

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE KOD DR LJILJANE JOVIĆ

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE KOD DR LJILJANE JOVIĆ biće odrzan u 15.09.2914. godine u 14 sati, A2, Liman.

26.08.2014

POPRAVNI KOLOKVIJUMI PRED OKTOBARSKI ISPITNI ROK KOD MR MILE MIHAJLOVIĆ

Popravni kolokvijumi pred oktobarski ispitni rok održaće se prema sledećem rasporedu: TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA - 11.09.2014. godine u 17:00 (A1, Liman) KOMERCIJALNO POSLOVANJE – 13.09.2014. godine (učionica broj 9, Liman): - I kolokvijum u 17,00 sati - II kolokvijum u 17,30 sati

26.08.2014

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta "Menadžment turističke destinacije" kod Bošković dr Tatjane

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta "Menadžment turističke destinacije" kod Bošković dr Tatjane će se održati 01.09.2014. godine u AMF 2 i ucionicama 16 i 9 na limanu sa pocetkom u 17 časova

26.08.2014

POPRAVNI KOLOKVIJUM - PREDUZETNIŠTVO

Popravni kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo kod Prof. dr Dragice Tomić, pred oktobarski ispitni rok održaće se u terminu ispita u septembru mesecu. (02.09.2014 u 14h Liman)

26.08.2014

Popravni kolokvijumi za oktobarski ispitni rok kod dr Aleksandre Vujko

OBAVEŠTAVAJU se studenti da će se popravni kolokvijumi za oktobarski ispitni rok iz predmeta "Turistička geografija" i "Osnovi turizma" kod dr Aleksandre Vujko, održati u terminima ispita datih predmeta u septembarskom ispitnom roku. Za predmet "Turistička geografija", popravni kolokvijum će se održati 08.09.2014. god. u 14.00h, u učionicama 10 i 11 na limanu, a za predmet “Osnovi turizma” će se održati 15.09.2014. god. u 17.00h, u učionicama 9 i 12 na limanu.

25.08.2014

OBAVEŠTENJE O POPRAVNOM KOLOKVIJUMU PRED OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ UVODA U FINANSIJSKO POSLOVANJE KOD PROF. DR BRANKE PAUNOVIĆ

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz Uvoda u finansijsko poslovanje kod prof. dr Branke Paunović održaće se u u terminu ispita u septembarskom ispitnom roku.

25.08.2014

OBAVEŠTENJE O POPRAVNOM KOLOKVIJUMU PRED OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ FINANSIJSKOG MENADŽMENTA KOD PROF. DR BISERKE KOMNENIĆ

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz Finansijskog menadžmenta kod prof. dr Biserke Komnenić održaće se u terminu ispita u septembarskom ispitnom roku.

20.08.2014

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta: Poznavanje robe i Agroekonomija

Popravni kolokvijum pred oktobarski ispitni rok iz predmeta: Poznavanje robe i Agroekonomija će se održati u PETAK 12.09.2014. god u 14 časova u učionici 14 u KP.