PRELIMINARNI REZULTATI SPROVEDENIH IZBORA ZA ČLANOVE STUDENTSKOG PARLAMENTA ŠKOLSKE 2016/17. GODINE

 

Na osnovu člana 25. Pravilnika o radu i načinu izbora Studentskog parlamenta Škole prigovor na regularnost izbornog postupka i rezultate izbora može podneti svaki student sa pravom glasa Izbornoj komisiji u roku od 24 časa od objavljivanja preliminarnih rezultata izbora.

 

ZAPISNIK SA UTVRĐIVANJA REZULTATA GLASANJA 

 

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT ŠKOLE ZA MANDAT ŠKOLSKE 2016/17 GODINE

 

Odluka