OBAVEŠTENJE IZ SEKRETARIJATA ŠKOLE

Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Menadžment u turizmu