Osnovne informacije

 

Naziv škole Visoka poslovna škola strukovnih studija
Adresa Novi Sad, Vladimira Perića-Valtera 4 (sedište), i Bulevar kralja Petra I 38 (druga zgrada)
Telefoni 021/485-4000, fax: 021/6350-367
Web adresa www.vps.ns.ac.rs
Direktor Škole dr Jelena Damnjanović
Pomoćnik direktora dr Nataša Papić-Blagojević
Sekretar škole Zorica Praščević
Šef kabineta direktora Tatjana Prodanović
Rukovodilac studentske službe Neda Vidović
Rukovodilac finansijske službe Dragana Bojić
E-mail Škole
E-mail za studente
i buduće studente
info@vps.ns.ac.rs
E-mail za druga lica skola@vps.ns.ac.rs