POSETA DELEGACIJE VISOKE ŠKOLE IZ VIROVITICE (Republika Hrvatska)

POSETA DELEGACIJE VISOKE ŠKOLE IZ VIROVITICE (Republika Hrvatska)  

Dana 9.11.2017. godine našu školu su posetili predstavnici Visoke škole iz Virovitice (Republika Hrvatska) povodom dogovora o saradnji naših dveju institucija kroz program Erasmus+u kome se pažnja stavlja na projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107) , tj.  mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih između programskih i partnerskih zemalja za 2018. godinu.