POZIV NA SVEČANU DODELU DIPLOME

POZIV NA SVEČANU DODELU DIPLOME Pozivamo Vas na sečanost povodom uručenja diploma o završenim studijama koja će se obaviti u zgradi Škole, ul. Vladimira Perića Valtera br. 4, amfiteatar br. 2 dana 13. novembra 2017. godine (ponedeljak), sa početkom u 12.00 časova.

Ukoliko ste sprečeni da navedenog dana preuzmete Vašu diplomu, istu možete naknadno podići u Školi, lično ili preko punomoćnika sa sudski overenim punomoćjem.

 

Spisak studenata:

 

Osnovne

Specijalističke

Osnovne stari studenti