STUDIJSKI PROGRAM: PREDUZETNIČKI BIZNIS

PRVA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Osnovi ekonomije I 3 3   7
2. Osnovi menadžmenta I 3 3   7
3. Matematika I 3 2   6
4. Prvi strani poslovni jezik I I 2 2   5
5. Izborni predmet I I 2 2   5
      Izborna korpa I          
      Geopolitika          
      Nacionalna ekonomija          
      Marketing          
6. Osnovi organizacije II 3 2   6
7. Finansijsko računovodstvo II 3 3   7
8. Sociologija II 2 2   5
9. Poslovno pravo II 3 2   6
10. Izborni predmet II II 3 2   6
      Izborna korpa II          
      Poslovno komuniciranje          
      Agroekonomija          
      Principi javne administracije          
  Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Uvod u finansijsko poslovanje III 3 3   7
2. Primena informacionih tehnologija III 3   3 7
3. Upravljanje i kontrola troškova III 2 2   5
4. Poslovno okruženje  III 2 2   5
5. Izborni predmet III III 3 2   6
      Izborna korpa III          
      Poslovanje medija          
      Menadžment zdravstvene zaštite          
      Međunarodno poslovanje          
6. Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju IV 3 3   7
7. Preduzetništvo IV 3 2   6
8. Prvi strani poslovni jezik II IV 2 2   5
9. Stručna praksa I IV       6
10. Izborni predmet IV IV 3 2   6
      Izborna korpa IV          
      Ekološki menadžment          
      Marketing istraživanje          
      Međunarodni marketing          
      Tržišno komuniciranje          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Finansijska tržišta i institucije V 3 2   6
2. Menadžment malih i srednjih preduzeća V 2 2   5
3. Osnovi elektronskog poslovanja V 3   2 6
4. Strateški menadžment tehnologija i inovacija V 2 2   5
5. Izborni predmet V V 3 3   7
      Izborna korpa V          
      Komercijalno poslovanje          
      Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja          
6. Tržišno poslovanje VI 3 2   6
7. Upravljanje kvalitetom VI 3 2   6
8. Izrada i implementacija biznis plana VI 3 3   7
9. Stručna praksa II VI       6
10. Izborni predmet VI VI 3 2   6
      Izborna korpa VI          
      Vrednovanje preduzeća          
      Međunarodno oporezivanje          
      Forenzičko računovodstvo i revizija          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
  Minimalan broj predmeta za sticanje diplome 30
  Broj ESPB bodova za sticanje diplome 180
P: Predavanja
A: Auditorne vežbe
L: Laboratorijske vežbe