STUDIJSKI PROGRAM: Preduzetništvo 2017

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

ОО01пр

Основи економије

I

3+2

7

2.

СТ01пр

Основи менаџмента

I

2+2

6

3.

СТ03пр

Пословно право

I

2+2

6

4.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)

I

2+2

5

 

СТ02Епр

Први страни пословни језик 1 Енглески

     
 

СТ02Нпр

Први страни пословни језик 1 Немачки

     
 

СТ02Рпр

Први страни пословни језик 1 Руски

     
 

СТ02Фпр

Први страни пословни језик 1 Француски

     

5.

 

Изборна корпа I (Изборни предмет I)

I

2+2

5

 

ОО03пр

Психологија

     
 

ОО02пр

Социологија

     

6.

СТ04пр

Основи организације

II

2+2

6

7.

СТ05пр

Рачуноводство

II

3+2

7

8.

ОО05пр

Национална економија

II

2+2

6

9.

ОО04пр

Математика

II

2+2

6

10.

 

Изборна корпа II (Изборни предмет II)

II

2+2

6

 

СА02пр

        Еколошки менаџмент

     
 

СА01пр

Агроекономија

     

Укупно часова активне наставе  

22+20

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ДРУГА ГОДИНА

1.

СТ32пр

Основи предузетништва

III

3+2

7

2.

СТ33пр

Економика предузећа

III

2+2

6

3.

СА33пр

Пословно окружење

III

3+2

7

4.

СА03пр

Примена информационих технологија

III

3+2

7

5.

 

Изборна корпа III (Изборни предмет III)

III

2+2

5

  СА17пр         Пословно комуницирање      
  СА34пр         Менаџмент медијских предузећа      
6.

СА04пр

Пословна статистика

IV 3+2 7
7.

СА35пр

Предузетнички менаџмент

IV 2+2 6

8.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 2)

IV

2+2

5

 

СТ09Епр

Први страни пословнијезик 2 Енглески

 

 

 

 

СТ09Нпр

Први страни пословнијезик 2 Немачки

 

 

 

 

СТ09Рпр

Први страни пословнијезик 2 Руски

     
 

СТ09Фпр

Први страни пословнијезик 2 Француски

     
9.  

Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)

IV 2+2 6
 

СА36пр

        Лидерство

     
 

СА50пр

        Пословна етика

 

 

 

10.

СА06пр

Стручна пракса I

IV   4

Укупно часова активне наставе

22+18(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

СА41пр

Менаџмент трошкова

V

3+2

6

2.

СА48пр

Бизнис план

V

3+2

7

3.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 3)

V

2+2

5

 

СТ13Епр

Први страни пословни језик 3 Енглески

     
 

СТ13Нпр

Први страни пословни језик 3 Немачки

     
 

СТ13Рпр

Први страни пословни језик 3 Руски

     
 

СТ13Фпр

Први страни пословни језик 3 Француски

     

4.

СА37пр

Савремено тржишно пословање

VI

3+3

7

5.

 

Изборна корпа V (Изборни предмет V)

VI

3+2

6

 

СТ16пр

Стратегијски менаџмент

     
 

СТ19пр

Финансијска стратегија и планирање пореза

     
6.

СТ30пр

Социјално предузетништво

VI 3+2

6

7.

 

Изборна корпа (Други страни пословни језик)

VI

2+2

5

 

СТ15Епр

       Други страни пословни језик Енглески

 

 

 
 

СТ15Нпр

       Други страни пословни језик Немачки

     
 

СТ15Рпр

       Други страни пословни језик Руски

     
 

СТ15Фпр

       Други страни пословни језик Француски

     
8.

СА13пр

Стручна пракса II

   

4

9.

СА47пр

Предузетничке финансије

VI

3+2

6

10.

СА15пр

Завршни рад

VI

 

8

Укупно часова активне наставе

22+18(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60