STUDIJSKI PROGRAM: Primenjena informatika 2016

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

ОО-01

Математика

I

3+2

6

2.

СТ-52

Пројектовање алгоритама

I

3+3

7

3.

ОО-02

Основи економије

I

3+2

7

4.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)

I

2+2

5

 

OO-101

Први страни пословни језик 1 Енглески

 

 

 

 

OO-102

Први страни пословни језик 1 Немачки

 

 

 

 

OO-103

Први страни пословни језик 1 Руски

 

 

 

 

OO-104

Први страни пословни језик 1 Француски

 

 

 

5.

 

Изборни предмет I

I

2+2

5

 

ОО-08

Психологија

 

 

 

 

ОО-05

Социологија

 

 

 

6.

СТ-46

Дискретне математичке структуре

II

3+2

6

7.

СА-87

Увод у програмирање

II

3+3

7

8.

СТ-47

Информациони системи

II

2+2

5

9.

СТ-54

Оперативни системи

II

3+2

6

10.

 

Изборни предмет II

II

3+2

6

 

СТ-53

        Теорија графова

 

 

 

 

СТ-44

      Структура података и алгоритми

 

 

 

Укупно часова активне наставе  

27+23

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

1.

СТ-42

Базе података

III

3+3

7

2.

СА-03

Примена информационих технологија

III

3+3

7

3.

СА-90

   Архитектура рачунарских система

III

3+2

6

4.

СА-81

Објектно-оријентисано програмирање

III

3+3

7

5.

 

Изборни предмет III

III

3+2

6

 

СТ-58

Операциона истраживања

 

 

 

 

СТ-59

Мултимедијални системи

 

 

 

6.

СА-83

  Интернет технологије у пословању

IV

3+3

7

7.

СТ-56

Рачунарске мреже   

IV

3+2

6

8.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 2)

IV

2+2

5

 

ОО-111

Први страни пословни језик 2 Енглески

 

 

 

 

ОО-112

Први страни пословни језик 2 Немачки

 

 

 

 

ОО-113

Први страни пословни језик 2 Руски

 

 

 

 

ОО-114

Први страни пословни језик 2 Француски

 

 

 

9.

СА-06

Стручна пракса I

IV

0+0+5

3

10.

 

Изборни предмет IV

IV

3+2

6

 

СТ-55

Интеракција човек рачунар

 

 

 

 

СТ-43

      Безбедност информационих система

 

 

 

Укупно часова активне наставе

26+22(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

СА-84

Интегрисани развојни алати

V

3+3

7

2.

СА-10

Основи електронског пословања

V

3+2

6

3.

СТ-57

Квантитативни методи у пословном одлучивању

V

3+3

7

4.

СТ-45

  Напредне веб технологије

V

3+3

7

5.

 

Изборни предмет V

V

3+2

6

 

СА-89

Дигитални маркетинг

 

 

 

 

СА-91

Алати за пословно одлучивање

 

 

 

6.

СА-82

Развој пословних апликација

VI

3+3

7

7.

СА-85

Софтверски инжењеринг

VI

3+3

6

8.

СА-25

Стручна пракса II

VI

0+0+5

3

9.

СА-88

Завршни рад

VI

 

11

Укупно часова активне наставе

21+19(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60