Rad sa studentima

 

Studentska služba
Ponedeljak - Petak 7:00 - 18:00 časova (pauza 10:00 - 10:30 i 14:30 - 15:00) 
   

Kontakt telefoni: 021/485 40 30; 485 40 26; 450-101; 450-102; 450-103; 458-388

Služba za informacije
Ponedeljak - petak   7:00 - 15:00 časova (pauza 10:00 - 10:30)
  Kontakt telefoni: 021/485 40 56; 450 101;  e-mail: info@vps.ns.ac.rs
Biblioteka i čitaonica (zgrada na Limanu)
Ponedeljak - Petak 7:00 - 15:00 časova pauza 10:00 - 10:30
  Kontakt telefon: 021/485 40 18

 

Skriptarnica
Ponedeljak - Petak

7:00-19:00 časova (pauza 10:00-10:30)

rad sa strankama: 7:30-18:30

pauza: 10-10:30 i 16:00-16:30

primopredaja smene: 13:00-13:30

Kontakt telefon: 021/485 40 49

Služba računovodstva
Ponedeljak-Petak 7:00-15:00 časova (pauza 10:00-10:30)

Kontakt telefon: 021/485 40 27

Opšta služba
Ponedeljak-Petak 7:00-15:00 časova (pauza 10:00-10:30)

Kontakt telefon: 021/485 40 28

Računarska laboratorija (laboratorija broj 6)
Ponedeljak-Petak

07:00-18:00 časova (pauza 10:00-10:30 i 14:00 14:30)

Kontakt telefon: 021/485 40 24

Kantina
Ponedeljak-Petak 8:30-15:30 časova (pauza 10:00 - 10:30)