REZULTATI ISPITA KOD JOVIČIĆ DR DRAGOLJUBA

REZULTATI ISPITA KOD PROFESORA JOVIČIĆ DR DRAGOLJUBA ODRŽANIH 08. FEBRUARA 2018. GODINE. MARKETING MENADŽMENTA NABAVKE MARKETING ISTRAŽIVANJE TRŽIŠNO POSLOVANJE

REZULTATI ISPITA KOD PROFESORA JOVIČIĆ DR DRAGOLJUBA ODRŽANIH 08. FEBRUARA 2018. GODINE.

MARKETING
MENADŽMENTA NABAVKE
MARKETING ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNO POSLOVANJE