Rezultati ispita

Na ovom mestu se ističu rezultati pismenog dela ispita kao i parcijalni rezultati ispita.

 

Pregled mogu izvršiti samo studenti koji su izašli na ispit. Studenti kojima je naknadno odobreno da polažu ispit a nisu evidentirani u originalnom ispitnom spisku neće biti u mogućnosti da izvrše pregled rezultata. Rezultati kolokvijuma i drugih provera znanja koji se ne sprovode kroz ispitni spisak se NEĆE OBJAVLJIVATI.

 

Studenti će biti u mogućnosti da pogledaju rezultat ispita u periodu od dva meseca od dana objavljivanja rezultata ispita.

 

Molimo studente da sve svoje sugestije upute na e_mail: vps_comp@uns.ac.rs ili se obrate laborantima u školi (prostorija 6a – naspram laboratorije 6).