Specijalističke studije- Bankarsko i berzansko poslovanje 2017

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип предмета

Статус предмета

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

1.

СА36б

Инвестирање у хартије од вредности

I

СА

О

3

2

 

 

6

2.

СА10б

Инструменти финансирања јавних потреба

I

СА

О

3

3

 

 

7

3.

СТ23б

Управљање финансијским ризицима

I

СТ

О

3

3

 

 

7

4.

СТ14б

Берзанско пословање

I

СТ

О

3

3

 

 

7

5.

 

Изборна корпа I (Изборни предмет I)

I

 

 

3

3

 

 

7

 

СА08б

   Вредновање предузећа

 

СА

И

 

 

 

 

 
 

СА09б

   Међународно опорезивање

 

СА

И

 

 

 

 

 

6.

СТ12б

Банкарско пословање и платни промет

II

СТ

О

3

3

 

 

7

7.

СА39б

Специјалистичка пракса

II

СА

О

 

 

 

5

4

8.

 

Изборна корпа II (Изборни предмет II)

II

 

 

3

2

 

 

6

 

СА11б

   Финансирање малих и средњих предузећа

 

СА

И

 

 

 

 

 
 

СА12б

   Монетарне финансије

 

СА

И

 

 

 

 

 

9.

СА52б

Специјалистички рад

II

СА

О

 

 

 

 

9

Укупно часова активне наставенедељнои ЕСПБна години:

21

19

 

 

60