Stručna praksa

STRUČNA PRAKSA STUDENATA VISOKE POSLOVNE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU


Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je pouzdan partner svojim studentima u trasiranju njihove profesionalne karijere. Veliki broj studenata je nakon završetka školovanja u našoj instituciji zauzeo mesto na najodgovornijim pozicijama u privatnom i državnom sektoru. Takođe, naša Škola je partner i poslodavcima u procesu dolaženja do željenog kadra. Stoga, poseban značaj dajemo organizovanju stručnih praksi u velikom broju preduzeća i institucija sa kojima imamo stalnu saradnju. U toku stručne prakse studenti imaju priliku da se upoznaju sa poslovnim procesima i steknu praktična poslovna iskustva učestvujući u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, neposredno posmatrajući zaposlene i radeći na konkretnim poslovnim zadacima. Studenti nakon obavljene prakse dobijaju odgovarajuću potvrdu koja predstavlja dokaz da su stekli određeno praktično znanje u organizaciji.
Prijavu za obavljanje stručne prakse studenti mogu  podneti za ona preduzeća/organizacije koja se nalaze na listi ponude stručne prakse. Lista ponude organizacija u kojima je moguće obaviti stručnu praksu proširivaće se shodno novim ugovorima o saradnji. Studenti će biti raspoređeni na obavljanje stučne prakse u ono preduzeće ili instituciju koju su naveli u prijavi, a shodno trenutnim potrebama navedene organizacije.
 

PREDUZEĆA U KOJIMA JE MOGUĆE OBAVITI STRUČNU PRAKSU:

Uputstva i potrebni dokumenti za stručnu praksu:

  • Formular za stručnu praksu možete preuzeti ovde
  • Uput za stručnu praksu može se preuzeti kod sekretara Škole Zorice Praščević, kabinet 46