Studijski programi 2017

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu u 2016/2017 upisuje studente na strukovne studije u trajanju od 3 (tri) školske godine - 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova.  U nastavku je dat pregled studijskih programa. Praćenjem linka možete pogledati detaljan prikaz odgovarajućeg studijskog programa.

 

STUDIJSKI PROGRAM 2017  
Trgovina i međunarodno poslovanje 2017  
Preduzetništvo 2017  
Finansije i bankarstvo 2017  
Turizam i hotelijerstvo 2017  
Primenjena informatika 2017  
   
Specijalističke studije - Bankarsko i berzansko poslovanje 2017  
Master strukovne studije - Međunarodno poslovanje i finansije 2017