Tehnički podaci

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je podigla svoju tehničku opremljenost na visoki nivo. Najmodernija tehnička oprema studentima obezbeđuje potreban kvalitet nastavnog procesa i pratećih aktivnosti. U nastavku je dat prikaz tehničke opreme.

 

Naziv opreme Namena Lokacija
14 Smart interaktivnih tabli sa projektorom izvođenje nastave  
30 računara (DualCore 2 GHz, LCD monitori, umreženi, veza sa Internetom - linija širokog opsega), Smart interaktivna tabla (200x100) izvođenje vežbi (50 mesta ) Laboratorija 3
30 računara (Pentium 4/1,7 GHz, umreženih, pod virtualnim operativnim sistemom, veza sa Internetom - linija širokog opsega), Smart interaktivna tabla (200x100), 50 mesta izvođenje vežbi (50 mesta ) Laboratorija 4
30 računara (DualCore 2 GHz, LCD monitori, umreženi, veza sa Internetom - linija širokog opsega), Smart interaktivna tabla (200x100), 50 mesta izvođenje vežbi (50 mesta ) Laboratorija 5
15 računara (Pentium 4/1,5 GHz, umreženi, veza sa Internetom), 30 mesta za samostalan rad studenata (30 mesta) Laboratorija 6
116 prenosnih računara izvođenje nastave  
17 multimedijalnih montioranih projektora i 7 prenosnih projektora izvođenje nastave i vežbi  
8 sistema za ozvučenje učionica izvođenje nastave  
2 digitalna foto-aparata i 2 kamere priprema i izvođenje vežbi  
7 grafička skenera, kolor laserski štampači i matrični štampači    
66 računara Pentium4 (u mreži, sa laserskim štampačima, Internet) priprema nastave Kabineti nastavnika
33 računara raspoređena u administrativne svrhe (u mreži, sa laserskim štampačima, Internet) administrativne aktivnosti Stručne službe
2 info-kioska i informativni plazma TV u ulaznom holu    
Sistem za protivpožarnu zaštitu i za video nadzor Škole    

Za izvođenje nastave Škola raspolaže sa ukupnom površinom od 6500 m2, koja je raspoređena na sledeći način:
- 2 amfiteatra, svaki po 150 sedišta,
- 1 amfiteatar sa 263 sedišta, i
- 19 učionica sa ukupno 1433 sedišta.

U 3 amfiteatra i 8 učionica nastavnici mogu koristiti ozvučenje i DVD uređaje.