РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2016/2017

 

СТРУЧНА ПРАКСА I

 

Студијски програм: Финансијско пословање и рачуноводство (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др  Милица Ничић

СП1Фр1 – Примена управљања и контроле трошкова

Среда 16:00-19:00

2.

др Славиша Ђукановић

СП1Фр2 – Примењена анализа финансијских извештаја

Среда од 9 и 30 до 10  и

од 14 до 17 и 30 сати, кабинет 1, Булевар Краља Петра

3.

др Бранка Пауновић

СП1Фр3 – Примењено финансијско пословање

Среда 11:00 – 14:00

4.

др Љиљана Јовић

СП1Фр4 – Примењено опорезивање, примењени порески поступак и примењене јавне финансије

понедељком у термину 13:15 до 14:00часова и од 16:30 до 18:45.

 

Студијски програм: Трговина и међународно пословање (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Лидија Маџар

СП1Тр1 – Примењене технике и облици међународног пословања

Понедељак 10:00-13:00 и 15:45-16:45

2.

др Бранка Максимовић

СП1Тр2 –  Примењено познавање робе

Петак

 од 9:25 до 12:55

3.

др Ђорђе Ћузовић

СП1Тр3 – Примењени трговински менаџмент

Уторак 17:40-19:40

4.

др Ђорђе Ћузовић

СП1Тр4 – Примена електронског трговинског пословања

Уторак1 7:40-19:40

 

Студијски програм: Предузетнички бизнис (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Татјана-Ђурић Кузмановић

СП1Пб1 – Покретање бизниса, организација бизниса, окончање пословне активности. Однос власника и менаџера

четвртак

9:25- 12:55

2.

мр Леонард Салаи

СП1Пб2 – Систем одлучивања и комуницирања у организацијама. Предузетнички бизнис у производњи и услугама. Савремени облици организације посла. Пројектна организација

четвртак,

11:00-13:00 каб. 25 ЛИ

и 16:35-17:35 Амфитеатар КП

 

3.

др Вероника Бошков

СП1Пб3 – Припрема појединачних планова у развоју бизниса. План производње, план кадрова, план материјала, план продаје, финансијски план. Пословне активности и књиговодствени систем фирме. Примене финансијског и управљачког рачуноводства. Упознавање са финансијском функцијом предузећа. Облици организације финансијске функције.

Четвртак 14:00-17:00

4.

др Гордана Вуксановић

 

 

СП1Пб4 – Основни елементи стратегијског планирања. Развој бизниса.

среда: 12:00 - 15:00

5.

др Драган Лукач

СП1Пб4 – Основни елементи стратегијског планирања. Развој бизниса.

 

 

 

 

Студијски програм: Туризам и хотелијерство (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Милутин Мркша

СП1Тх1 – Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања

Понедељак

8:30-12:00

2.

др Тамара Гајић

СП1Тх2 – Примењени менаџмент хотелијерских предузећа

Понедељак

8.30-9.00

11.00-12.00

 

3.

др Бранко Латиновић

СП1Тх3 – Примена информационих система у туризму

понедељак

12 до14 часова.

4.

др Милутин Мркша

СП1Тх4 – Примењени менаџмент туристичке дестинације

Понедељак

8:30-12:00

 

 

 

 

 


 

СТРУЧНА ПРАКСА II

 

Студијски програм: Финансијско пословање и рачуноводство (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Дејан Живков

СП2Фр1 – Пословање са хартијама од вредности

уторком од 15-19h.

2.

 

др Марија Вуковић

 

 

СП2Фр2 – Примењено банкарско пословање. Електронско пословање и електронски бизнис

Четвртак 11:00-14:00

       

3.

др Бисерка Комненић

СП2Фр3 – Примењено осигурање. Правни положај друштва осигурања. Животно и неживотно осигурање

Среда 11:00 – 14:00

4.

др Славиша Ђорђевић

СП2Фр4 – Књиговодствени систем предузећа. Документовање пословних активности, вођење пословних књига, рачуноводствени извештаји и информисање (на конкретним примерима). Примењено финансијско и управљачко рачуноводство

понедељак од

12:30 до 15:30

 

Студијски програм: Трговина и међународно пословање (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Гордана Љубојевић

СП2Тр1 – Примена међународног пословног права

Петком 10:30 - 14:30

кабинет 45, Лиман

2.

мр Мила Михајловић

СП2Тр2 – Примењено спољнотрговинско и девизно пословање

 

3.

др Лидија Маџар

СП2Тр3 – Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање

Понедељак

10:00-13:00

и 15:45-16:45

4.

др Драгољуб Јовичић

СП2Тр4 – Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје

Уторак

12:00-15:00

 

Студијски програм: Предузетнички бизнис (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Бранка Максимовић

СП2Пб1 – Развој производа и производног програма. Иновативно понашање. Развој тржишта. Маркетинг информациони системи

Петак

 9:25 - 12:55

2.

др Новица Павловић

СП2Пб2 – Управљање и предвиђање технолошког развоја. Проблеми избора нових технологија (практични пример)

Петак

13:00 - 16:00

3.

др Славиша Ђукановић

СП2Пб3 – Планирање и праћење развоја бизниса. Методе мерења пословних активности и пословног успеха фирме. Финансијски резултати бизниса. Апсолутни и релативни показатељи пословног успеха. Профитабилност пословног подухвата.

Среда од 9 и 30 до 10  и

од 14 до 17 и 30 сати, кабинет 1, Булевар Краља Петра

4.

др Слободанка Јовин

 

СП2Пб4 – Израда бизнис плана (конкретни пример)

уторком

10:20 - 13:50

 


 

Студијски програм: Туризам и хотелијерство (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Татјана Бошковић

СП2Тх1 – Примењени маркетинг у туризму (на конкретнимпримерима)

Среда

 12:20 – 14:20

2.

др Бранка Пауновић

СП2Тх2 – Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама

Среда

11:00 – 14:00

3.

др Милутин Мркша

СП2Тх3 – Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству

Понедељак

8:30-12:00

4.

др Тамара Гајић

СП2Тх4 – Примењени менаџмент конгресних туристичких центара

Понедељак

 8.30-9.00

11.00-12.00