STUDIJSKI PROGRAM: TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

PRVA GODINA
1. Osnovi organizacije I 3 2   6
2. Osnovi menadžmenta I 3 3   7
3. Finansijsko računovodstvo I 3 3   7
4. Prvi strani poslovni jezik I I 2 2   5
5. Izborni predmet I I 2 2   5
      Izborna korpa I          
      Psihologija          
      Sociologija           
6. Osnovi ekonomije II 3 3   7
7. Poslovno pravo II 3 2   6
8. Nacionalna ekonomija II 2 2   5
9. Matematika II 3 2   6
10. Izborni predmet II II 3 2   6
      Izborna korpa II          
      Ekološki menadžment          
      Agroekonomija  
  Ukupno ESPB 60
       
DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Marketing III 2 2   5
2. Primena informacionih tehnologija III 3   3 7
3. Međunarodna ekonomija III 2 2   5
4. Međunarodna trgovina III 3 3   7
5. Izborni predmet III III 3 2   6
      Izborna korpa III          
      Ponašanje potrošača          
      Marketing istraživanje          
6. Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju IV 3 3   7
7. Preduzetništvo IV 3 2   6
8. Prvi strani poslovni jezik II IV 2 2   5
9. Stručna praksa I IV       6
10. Izborni predmet IV IV 3 2   6
      Izborna korpa IV          
      Poslovno komuniciranje          
      Tržišno komuniciranje          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Trgovinski menadžment V 3 2   6
2. Međunarodne organizacije i integracije V 3 3   7
3. Manadžment nabavke V 3 3   7
4. Prvi strani poslovni jezik III V 2 2   5
5. Izborni predmet V V 3 2   6
      Izborna korpa V          
      Poznavanje robe          
      Međunarodno oporezivanje          
6. Spoljno trgovinsko poslovanje VI 3 2   6
7. Menadžment usluga VI 3 2   6
8. Drugi strani poslovni jezik  VI 2 2   5
9. Stručna praksa II VI       6
10. Izborni predmet VI VI 3 2   6
      Izborna korpa VI          
      Elektronska trgovina          
      Internet tehnologije u poslovanju          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
  Minimalan broj predmeta za sticanje diplome 30
  Broj ESPB bodova za sticanje diplome 180
P: Predavanja
A: Auditorne vežbe
L: Laboratorijske vežbe