Trgovina i međunarodno poslovanje 2017

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

ОО01тр

Основи економије

I

3+2

7

2.

СТ01тр

Основи менаџмента

I

2+2

6

3.

СТ03тр

Пословно право

I

2+2

6

4.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)

I

2+2

5

 

СТ02Етр

Први страни пословни језик 1 Енглески

     
 

СТ02Нтр

Први страни пословни језик 1 Немачки

     
 

СТ02Ртр

Први страни пословни језик 1 Руски

     
 

СТ02Фтр

Први страни пословни језик 1 Француски

     

5.

 

Изборна корпа I (Изборни предмет I)

I

2+2

5

 

ОО03тр

Психологија

     
 

ОО02тр

Социологија

     

6.

СТ04тр

Основи организације

II

2+2

6

7.

СТ05тр

Рачуноводство

II

3+2

7

8.

ОО05тр

Национална економија

II

2+2

6

9.

ОО04тр

Математика

II

2+2

6

10.

 

Изборна корпа II (Изборни предмет II)

II

2+2

6

 

СА02тр

        Еколошки менаџмент

     
 

СА01тр

Агроекономија

     

Укупно часова активне наставе  

22+20

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ДРУГА ГОДИНА

1.

СА04тр

  Пословна статистика

III

3+2

7

2.

СТ06тр

Увод у финансије

III

3+2

7

3.

СТ17тр

Маркетинг

III

2+2

6

4.

СТ18тр

Међународна економија

III

2+2

6

5.

 

Изборна корпа III (Изборни предмет III)

III

2+2

5

 

СА17тр

Пословно комуницирање

     
 

СА18тр

Тржишно комуницирање

     

6.

СА49тр

Међународна трговина

IV

3+2

7

7.

СА03тр

Примена информационих технологија

IV

3+2

7

8.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 2)

IV

2+2

5

 

СТ09Етр

Први страни пословни језик 2 Енглески

     
 

СТ09Нтр

Први страни пословни језик 2 Немачки

     
 

СТ09Ртр

Први страни пословни језик 2 Руски

     
 

СТ09Фтр

Први страни пословни језик 2 Француски

     
9.  

Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)

IV

2+2

6

 

СА21тр

Понашање потрошача

     
 

СА22тр

Истраживање тржишта

     

10

СА-06тр

Стручна пракса I

IV

0+0+5

4

Укупно часова активне наставе

22+18(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

СА40тр

Економија Европске уније

V

3+2

6

2.

СА19тр

Канали маркетинга

V

3+2

6

3.

 

Изборни корпа (Први страни пословни језик 3)

V

2+2

5

 

СТ13Етр

Први страни пословни језик 3 Енглески

     
 

СТ13Нтр

Први страни пословни језик 3 Немачки

     
 

СТ13Ртр

Први страни пословни језик 3 Руски

     
 

СТ13Фтр

Први страни пословни језик 3 Француски

     

4.

СА45тр

Трговински менаџмент

VI

3+3

7

5.

 

Изборна корпа V (Изборни предмет V)

VI

3+2

6

 

СТ24тр

 Међународне финансије         

     
 

СТ25тр

 Менаџмент људских ресурса

     
 

СТ31тр

   Инвестиционо банкарство

     

6.

СА20тр

Спољнотрговинско пословање

VI

3+3

7

7.

 

Изборна корпа (Други страни пословни језик)

VI

3+2

5

 

СТ15Етр

Други страни пословни језик Енглески

     
 

СТ15Нтр

Други страни пословни језик Немачки

     
 

СТ15Ртр

Други страни пословни језик Руски

     
 

СТ15Фтр

Други страни пословни језик Француски

     

8.

СА13тр

Стручна пракса II

VI

5

4

9.

СА23тр

Електронска трговина

VI

3+2

6

10.

СА15тр

Завршни рад

VI

 

8

Укупно часова активне наставе

22+18(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60